KIDSOK na mezinárodní železniční konferenci v Jeseníku

Mezinárodní konference Konkurenceschopná železniční osobní doprava v období 2015 až 2025 probíhala od 17. do 18. října pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka zodpovědného za resort dopravy. Na její organizaci se podílely České dráhy, Olomoucký kraj a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Její účastníci se zabývali například technickým řešením modernizace tratí, pohodlím cestujících a přenosem zkušeností ze silniční dopravy. S prezentací „Elektrizace regionálních tratí – možnosti konkrétního rozvoje v Olomouckém kraji“ vystoupil Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.