Vyloučení uchazeče z nabídkového řízení na trati Ostrava – Krnov – Olomouc

V roce 2012 vypsalo ministerstvo dopravy výběrové řízení na nového železničního dopravce pro linku Olomouc – Krnov – Ostrava. V rámci postupné liberalizace železniční dálkové dopravy se jednalo o pilotní soutěž v České republice. Do nabídkového řízení se vedle RegioJetu přihlásilo také konsorcium Arriva vlaky a Transcentrum bus. To však nakonec nesplnilo zadané podmínky soutěže a muselo být vyřazeno. Otevírání trhu na železnici je nicméně i nadále prioritou ministerstva dopravy.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže došlo několik podnětů k přezkoumání nabídkového řízení. Úřad žádná pochybení nezjistil, což potvrzuje, že soutěž byla vypsána správně a dle platných právních předpisů.

Konsorcium Arriva vlaky a Transcentrum bus podle zjištění MD nesplnilo podmínky nabídkového řízení tím, že nedoložilo požadovaná osvědčení o vzdělání vedoucích zaměstnanců dopravce. Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat do 15 dnů námitky. Pokud by zbylak hodnocení pouze jedna nabídka, ministerstvo by bylo nuceno ze zákonných důvodů soutěž zrušit.

Bez ohledu na výsledky prvního nabídkového řízení bude liberalizace dálkové železniční dopravy pokračovat dál. Jejím cílem je dosáhnout co nejlepšího komfortu pro cestující a zároveň co nejvýhodnější ceny, kterou by stát hradil dopravcům. Zprávu o dosavadním a připravovaném postupu liberalizace vláda projednala koncem ledna. Pro ministra dopravy Zbyňka Stanjuru je nadále liberalizace na železnici prioritou. Bude v tomto smyslu naplňovat zadání vlády a pokračovat v otevírání trhu dálkové železniční dopravy. Úkolem jeho úřadu bude nyní diskutovat se zúčastněnými partnery o případných úpravách časového plánu otevírání trhu. Ty v následujících měsících předloží vládě ke schválení.