Organizace KIDSOK se stane členem České asociace organizátorů veřejné dopravy

Zástupci Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o. (KIDSOK) se v termínu od 24. až 26. dubna zúčastní letošního roku zasedání České asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD) v Liberci. Tam bude organizace KIDSOK přijata za plnohodnotného člena tohoto sdružení s republikovou i evropskou působností.
Předmětem činnosti ČAOVD je vzájemná spolupráce a konzultace; předávání informací v oblasti organizace veřejné dopravy na území České republiky zejména formou integrovaného dopravního systému; sjednocování stanovisek k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy; aktivní projednávání problematiky veřejné dopravy s orgány státní správy. Cílem činnosti ČAOVD na celostátní úrovni je podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou; dosáhnout jednotné podmínky pro provoz integrovaných dopravních systémů v ČR; podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě a v rámci mezikrajských systémů.