Změny ve veřejné dopravě

Zábřežský kulturní jarmark 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
16. 9. 2023 0:00 - 16. 9. 2023 23:00

Zábřežský kulturní jarmark 2023

Z důvodu pořádání kulturně – společenské akce „Zábřežský kulturní jarmark“ dojde k úplné uzavírce silnice II/315 v úseku od křižovatky náměstí Osvobození s ulicí Školská po křižovatku ulice Československé armády s ulicí Křížkovského a silnice III/31527 ul. Postřelmovská v úseku od kruhového objezdu po vjezd na parkoviště za kulturním domem ve městě Zábřehu.

Termín uzavírky: 16. 9. 2023, od 4:00 hod. do 20:00 hod.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 931207, 932271, 932274, 932276, 932277, 932286, 933246, 936001, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje ve směru na Postřelmov budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – III/31527 ul. Postřelmovská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Spoje ve směru na železniční stanici budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Zábřeh,nám.Osvobození nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,Zubní odd. (v ul. Bezručova).

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.