Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 4. 2024 0:00 - 15. 11. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd.

Termín uzavírky: od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 891343, 891344, 891345, 891347, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024částečná uzavírka silnice II/437 – mimo BUS

Od 8. 4. 2024 do 9. 6. 2024 Etapa 1úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice, Kocourovec – Daskabát, Velký Újezd – včetně BUS

Od 10. 6. 2024 do 15. 11. 2024 Etapa 2 úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice – Kocourovec, Daskabát – Velký Újezd – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024částečná uzavírka silnice II/437

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

Výše uvedené platí pouze tehdy, pokud nedojde ve vybraných úsecích silnice II/437 k úplné uzavírce, viz níže. 


V termínu od 8. 4. 2024 do 9. 6. 2024 Etapa 1úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice, Kocourovec – Daskabát, Velký Újezd

Na základě zrychleného postupu stavebních prací dojde k předčasnému otevření silnice II/437 v úseku Kocourovec – Daskabát, a to pouze pro autobusové linky.

S platností od soboty 25. 5. 2024 do neděle 9. 6. 2024 dojde v uvedeném úseku k navrácení spojů zmíněných linek (344, 345, 349 a 350) do původní trasy a zkrácení jejich jízdních dob.

 

Zastávky v obci Přáslavice budou obsluhovány dle současných změn, viz níže.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec bude opět obousměrně obsluhována v původní poloze.

Zastávky v obci Daskabát budou obousměrně obsluhovány v původních polohách.

Přemístěná zastávka Daskabát,hor.zast. (před restaurací Farmářská Bašta) již nebude obsluhována. 

 

V souvislosti se zmíněnými změnami dojde od uvedeného termínu i k úpravám současných výlukových jízdních řádů na linkách 344, 345, 349 a 350.  


Linka 891343

Spoje č. 43, 19, 2, 42 nebudou obsluhovat stávající zastávku Přáslavice,Bistro s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Mrsklesy) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

 

Linka 891344

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 3, 317, 41, 5, 7, 333, 2, 20, 316, 8 budou vedeny po II/437 před obec Daskabát s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 9, 11, 6, 18, 10 budou vedeny po II/437 do obce Daskabát s obsluhou zastávek Daskabát,hor.zast. a Daskabát,dol.zast. ve stávajících polohách. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru parkoviště před BWF Restaurant.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,dol.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Daskabát,hor.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji, které současně obsluhují i zastávku Daskabát,dol.zast.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude (mimo výše uvedené) obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

 

Linka 345

891345

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 před obec Daskabát – ul. Na Kamenici s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 7, 317, 13, 33, 37, 2, 4, 38, 306, 16, 318, 54, 342, 22, 24, 6 budou vedeny po II/437 do obce Daskabát s obsluhou zastávek Daskabát,hor.zast. a Daskabát,dol.zast. ve stávajících polohách. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru parkoviště před BWF Restaurant.

Spoj č. 46 bude začínat v zastávce Přáslavice,Kocourovec.

Spoje č. 25, 48 nebudou obsluhovat zastávku Daskabát,hor.zast.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,dol.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Daskabát,hor.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji, které současně obsluhují i zastávku Daskabát,dol.zast.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude (mimo výše uvedené) obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

890345

Spoje č. 43 a 20 budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 před obec Daskabát – ul. Na Kamenici s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

 

Linka 891347

Spoje č. 3, 33, 51, 11, 9, 99, 21, 88, 8, 10, 50, 16, 52, 20, 22, 26, 34, 28 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

 

Linka 891348

Na spojích této linky dochází pouze k mírným časovým úpravám v průběhu jednotlivých spojů.

 

Linka 891349

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou ze stávající zastávky Přáslavice,rozc.Mariánské Údolí po silnici II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 před obec Daskabát – ul. Na Kamenici s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 18 bude veden po II/437 do obce Daskabát s obsluhou zastávek Daskabát,hor.zast. a Daskabát,dol.zast. ve stávajících polohách. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru parkoviště před BWF Restaurant.

Spoj č. 7 bude ukončen v zastávce Přáslavice,Kocourovec.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Daskabát,dol.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Daskabát,hor.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji, které současně obsluhují i zastávku Daskabát,dol.zast.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude (mimo výše uvedené) obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

 

Linka 891350

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou ze stávající zastávky Přáslavice,rozc.Mariánské Údolí po silnici II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.


V termínu od 10. 6. 2024 do 15. 11. 2024 Etapa 2úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice – Kocourovec, Daskabát – Velký Újezd

AKTUÁLNĚ:

Na základě zrychleného postupu stavebních prací dojde k úpravám v trasování autobusových linek a obsluze autobusových zastávek následovně:

V plánovaném termínu od 7. 7. 2024

 • bude komunikace II/437 v úseku Daskabát – Velký Újezd předčasně zprovozněna pouze pro autobusové linky. Od tohoto data budou autobusové linky v obci Daskabát opět zajišťovat obslužnost stálých zastávek Daskabát,dol.zast. a Daskabát,hor.zast. v původních polohách. Náhradní zastávky na odpočívce II/437 k Doloplazům „Na Větřáku“ a v Daskabátu u bowlingu již nebudou obsluhovány.
 • v Přáslavicích bude zrušena obslužnost náhradní zastávky Přáslavice,rozc. (od ZŠ směr Mrsklesy) a opět zprovozněna nově zrekonstruovaná stálá zastávka Přáslavice,Bistro na silnici II/437 v obou směrech.
 • Autobusy budou z Přáslavic do Kocourovce vedeny stále po objízdné trase přes dálnici D35 jako doposud a z Kocourovce již po nově zrekonstruované silnici II/437 do Daskabátu a Velkého Újezdu.

V souvislosti se zmíněnými změnami dojde od uvedeného termínu i k úpravám současných výlukových jízdních řádů na linkách 344, 345, 349 a 350.  

 

V plánovaném termínu od 8. 7. 2024 do 22. 7. 2024

 • Bude mimořádně uzavřena obec Kocourovec i pro autobusové linky, příjezd od dálnice D35, ani průjezd obcí nebude možný. Náhradní zastávka Přáslavice,Kocourovec na přivaděči k dálnici D35 bude přemístěna v Kocourovci ke křižovatce silnic II/437 x II/436 (Doloplazy) „U vysílače“.
 • Autobusy budou z Přáslavic do Kocourovce vedeny novou objízdnou trasou v obci okolo základní školy – Svésedlice – Doloplazy – II/436 Kocourovec „U vysílače“ – s napojením na silnici II/437 a z Kocourovce po nově zrekonstruované silnici II/437 do Daskabátu a Velkého Újezdu.
 • V důsledku objízdné trasy budou spoje jedoucí obousměrně v úseku obcí Přáslavice – Kocourovec – Daskabát – Velký Újezd obsluhovat zastávky Přáslavice,Kocourovec; Doloplazy,hor.konec; Doloplazy,u lípy v opačném pořadí.
 • Spoje linky 347, které začínají nebo končí v zastávce Doloplazy,u lípy, budou v tomto termínu ukončeny nebo začínat v náhradní zastávce Přáslavice,Kocourovec.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec bude:

 • Od 8. 7. 2024 do 16. 7. 2024 přemístěna v Kocourovci do náhradní polohy u křižovatky silnic II/437 x II/436 (Doloplazy) „U vysílače“, kde bude zachována i volná přilehlá plocha pro otáčení autobusů, které dále pokračují zpět směr Doloplazy a Tršice.
 • Od 17. 7. do 22. 7. 2024 přemístěna do náhradní polohy až na odpočívku „Na Vetřáku“ na silnici II/437 u křižovatky s obecní komunikací směr Doloplazy, včetně otáčení autobusů přes odpočívku z důvodu zahájení opravy silnice II/436 Kocourovec – Doloplazy v souběžném termínu od 17. 7. 2024. Autobusy budou mít umožněn průjezd po obecní komunikaci „tzv. Příhon“ mezi Doloplazy a silnicí II/437.

 

V plánovaném termínu od 23. 7. 2024

 • Bude pouze pro autobusové linky zprůjezdněný úsek v Kocourovci – průtah obcí a současně i poslední opravovaný úsek silnice II/437 Kocourovec – Přáslavice, tím budou autobusové linky opět vedeny po silnici II/437 v původní trase dle kmenových jízdních řádů s obsluhou zastávek ve stávajících polohách kromě zastávky Přáslavice,Kocourovec.
 • Z důvodu pokračující rekonstrukce nebude zastávka Přáslavice,Kocourovec obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směr Přáslavice k náhradním označníkům, viz mapa pod článkem. Ukončení rekonstrukce bude upřesněno zhotovitelem dle postupu stavebních prací. 

 

Některé spoje na zmíněných linkách 344, 345, 347, 349 a 350 mohou být ovlivněny souběžnou úplnou uzavírkou silnice II/436 Kocourovec – Doloplazy – Tršice, více informací o této uzavírce naleznete zde.


Platí do 6. 7. 2024

Přesná obslužnost zastávek a trasování spojů zmíněných linek bude obsaženo v připravovaných výlukových jízdních řádech. Příjezd do obce Daskabát bude autobusovým linkám umožněn po silnici II/437, a to pouze ve směru od Kocourovce.

Základní objízdná trasa dle předběžně dojednaných podmínek budou vedeny:

 • v Přáslavicích obousměrně po II/437 – III/44318 – III/4366 – I/35 – dálnice D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného JŘ.
 • průjezd obcí Přáslavice bude pro autobusy umožněn obousměrně přes nově zrekonstruovaný úsek silnice II/437 i okolo zástavby rodinných domů u silnice III/4366. Spoje budou zastávky obsluhovat vždy ve správném směru Olomouc nebo Velký Újezd / Mrsklesy.

Vybrané spoje zmíněných linek budou v Kocourovci vedeny z dálnice D35 na II/437 směr Daskabát a zajišťovat dopravní obslužnost obce Daskabát, kde obslouží náhradní zastávku Daskabát,dol.zast. v přemístěné poloze na parkovišti u BWF Restaurant, na kterém bude probíhat i otáčení autobusů.

Vybrané spoje budou obsluhovat nově zavedenou zastávku Daskabát,rozc. na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

 

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude stále (až do ukončení její rekonstrukce) obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc. .

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem dálnice D35 k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 150 m dále na parkoviště před BWF Restaurant k náhradnímu označníku, kterou budou obsluhovat pouze vybrané spoje provádějící závlek do obce Daskabát.

V souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti obce Daskabát bude zavedena nová zastávka Daskabát,rozc. na odpočívce u silnice II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 344Linka 345Linka 347Linka 349Linka 350