Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 4. 2024 0:00 - 15. 11. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd.

Termín uzavírky: od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 891343, 891344, 891345, 891347, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024částečná uzavírka silnice II/437 – mimo BUS

Od 8. 4. 2024 do 15. 7. 2024 Etapa 1úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice, Kocourovec – Daskabát, Velký Újezd – včetně BUS

Od 1. 7. 2024 do 15. 11. 2024 Etapa 2 (začne až po ukončení Etapy 1) úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice – Kocourovec, Daskabát – Velký Újezd – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024částečná uzavírka silnice II/437

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

Výše uvedené platí pouze tehdy, pokud nedojde ve vybraných úsecích silnice II/437 k úplné uzavírce, viz níže. 


V termínu od 8. 4. 2024 do 15. 7. 2024 Etapa 1úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice, Kocourovec – Daskabát, Velký Újezd

 

Linka 891343

Spoje č. 43, 19, 2, 42 nebudou obsluhovat stávající zastávku Přáslavice,Bistro s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Mrsklesy) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

 

Linka 891344

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 3, 317, 41, 5, 7, 333, 2, 20, 316, 8 budou vedeny po II/437 před obec Daskabát s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 9, 11, 6, 18, 10 budou vedeny po II/437 do obce Daskabát s obsluhou zastávek Daskabát,hor.zast. a Daskabát,dol.zast. ve stávajících polohách. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru parkoviště před BWF Restaurant.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,dol.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Daskabát,hor.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji, které současně obsluhují i zastávku Daskabát,dol.zast.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude (mimo výše uvedené) obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

 

Linka 345

891345

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 před obec Daskabát – ul. Na Kamenici s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 7, 317, 13, 33, 37, 2, 4, 38, 306, 16, 318, 54, 342, 22, 24, 6 budou vedeny po II/437 do obce Daskabát s obsluhou zastávek Daskabát,hor.zast. a Daskabát,dol.zast. ve stávajících polohách. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru parkoviště před BWF Restaurant.

Spoj č. 46 bude začínat v zastávce Přáslavice,Kocourovec.

Spoje č. 25, 48 nebudou obsluhovat zastávku Daskabát,hor.zast.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,dol.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Daskabát,hor.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji, které současně obsluhují i zastávku Daskabát,dol.zast.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude (mimo výše uvedené) obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

890345

Spoje č. 43 a 20 budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 před obec Daskabát – ul. Na Kamenici s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

 

Linka 891347

Spoje č. 3, 33, 51, 11, 9, 99, 21, 88, 8, 10, 50, 16, 52, 20, 22, 26, 34, 28 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přáslavice,Bistro nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přáslavice,rozc.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

 

Linka 891348

Na spojích této linky dochází pouze k mírným časovým úpravám v průběhu jednotlivých spojů.

 

Linka 891349

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou ze stávající zastávky Přáslavice,rozc.Mariánské Údolí po silnici II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 před obec Daskabát – ul. Na Kamenici s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,hor.zast. (U Farmářské Bašty), kde se otočí a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 18 bude veden po II/437 do obce Daskabát s obsluhou zastávek Daskabát,hor.zast. a Daskabát,dol.zast. ve stávajících polohách. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru parkoviště před BWF Restaurant.

Spoj č. 7 bude ukončen v zastávce Přáslavice,Kocourovec.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,dol.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Daskabát,hor.zast. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji, které současně obsluhují i zastávku Daskabát,dol.zast.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude (mimo výše uvedené) obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před restauraci Farmářská Bašta k náhradnímu označníku.

 

Linka 891350

Spoje budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou ze stávající zastávky Přáslavice,rozc.Mariánské Údolí po silnici II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přáslavice,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.


V termínu od 1. 7. 2024 do 15. 11. 2024 Etapa 2úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice – Kocourovec, Daskabát – Velký Újezd

Přesná obslužnost zastávek a trasování spojů zmíněných linek bude obsaženo v připravovaných výlukových jízdních řádech na základě probíhajícího jednání s dotčenými obcemi nacházejícími se na trasách spojů jednotlivých linek.

 

Základní objízdné trasy dle předběžně dojednaných podmínek budou vedeny:

  • v Přáslavicích – III/4366 – III/44318 – II/437 – I/35 – D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd, ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného JŘ.
  • v Přáslavicích – II/437 – III/44318 – III/4366 – III/4365 Svésedlice – III/43621 Doloplazy – II/436 – II/437 a dále směr Daskabát / Kocourovec.

Vybrané spoje zmíněných linek budou v Kocourovci vedeny z D35 na II/437 směr Daskabát a zajišťovat dopravní obslužnost obce Daskabát, kde obslouží náhradní zastávku Daskabát,dol.zast. v přemístěné poloze na parkovišti u BWF Restaurant, na kterém bude probíhat i otáčení autobusů.

Vybrané spoje budou obsluhovat náhradní zastávku na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Přáslavice,rozc. (směr Kocourovec) bude nově zavedena na silnici III/44318 v blízkosti RD č. p. 87.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do dvou náhradních poloh:

  • cca 150 m dále na parkoviště před BWF Restaurant k náhradnímu označníku, kterou budou obsluhovat pouze vybrané spoje provádějící závlek do obce Daskabát
  • cca 1,3 km dále na odpočívku na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 343Linka 344Linka 345Linka 347Linka 348Linka 349Linka 350