Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37745 v obci Krumsín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 4. 2024 0:00 - 30. 6. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37745 v obci Krumsín

Z důvodu prací na výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/37745 v obci Krumsín.

Termín uzavírky: od 2. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430, 780433 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780430

Dotčené spoje budou vedeny ze Soběsuk po III/37745 do Krumsína, obslouží náhradní zastávku Krumsín,u sv. Jana a budou pokračovat po III/37750 směr Prostějovičky s tím, že nebudou provádět závlek na zastávku Krumsín,u kostela.

 

Zastávka Krumsín,u kostela nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Krumsín,u sv. Jana nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37750 do prostoru před budovu hostince č. p. 219, v opačném směru do prostoru v blízkosti RD č. p. 114, k náhradním označníkům.

 

Linka 780433

Dotčené spoje budou vedeny ze Soběsuk po III/37745 do Krumsína, obslouží náhradní zastávku Krumsín,u sv. Jana, otočí se v prostoru za obecním úřadem a budou pokračovat ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Krumsín,u kostela nebude obsluhována s náhradou v zastávce Krumsín,u sv. Jana přemístěné na silnici III/37750 před budovu hostince č. p. 219, v opačném směru do prostoru v blízkosti RD č. p. 114, k náhradním označníkům.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu uzavírky vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 430Linka 433