Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku

Změna v autobusové dopravě
8. 4. 2024 0:00 - 31. 10. 2024 23:00

Úplná a částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci kanalizační sítě dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku.

Termín uzavírky: od 8. 4. 2024 do 31. 10. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

  • Etapa 1: 8. 4. 2024 – 16. 6. 2024úplná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská – včetně BUS
  • Etapa 2: 17. 6. 2024 – 31. 10. 2024částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 8. 4. 2024 – 16. 6. 2024úplná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/45319 ul. Lipovská – ul. Fučíkova – ul. Dukelská – ul. Denisova – přes křiž. s ul. Jaroslava Ježka – ul. Denisova – zpět na III/45319 ul. Lipovská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů. Po dobu trvání úplné uzavírky bude ul. Denisova zobousměrněna pro BUS a pomocí instalace příslušného přechodného dopravního značení vyloučeno zde podélné parkování vozidel.

 

Zastávka Jeseník,nemocnice nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna následovně:

  • směr centrum bude přemístěna cca o 400 m dále do stávající zastávky Jeseník,lékárna v ulici Fučíkova
  • směr Lipová-lázně bude přemístěna o cca 170 m zpět ve směru jízdy v ulici Lipovská na chodník v blízkosti RD č. p. 27 k náhradnímu označníku

Zastávka Jeseník,Lipovská nebude pro spoje zmíněných linek 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126, které pokračují směr Lipová-lázně, obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 180 m dále do ul. Denisova na chodník před RD č. p. 3 (pro spoje směr centrum) a RD č. p. 4 (pro spoje směr Lipová–lázně) k náhradním označníkům.

Zastávka Jeseník,Lipovská bude ve stávající poloze obsluhována pouze spoji linky 950116, které zajišťují obslužnost zastávky Jeseník,žel.st.

 

U spojů č. 1, 13 a 15 dotčené linky 950113, při jízdě po objízdné trase, umožní řidiči v ulici Denisova výstup cestujícím v zastávce Jeseník,u rybníčku před otočením, které provedou v prostoru točny u budovy žel. st. Jeseník (trasa: ul. Denisova – ul. Jaroslava Ježka – III/45319 ul. Lipovská – III/45318 ul. Puškinova – ul. Nádražní a zpět) a následně obslouží zastávku Jeseník,u rybníčku ve správném směru dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.


V termínu Etapa 2: 17. 6. 2024 – 31. 10. 2024 částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V závislosti na postupu stavebních prací může dojít ke krátkodobému omezení obslužnosti zastávky Jeseník,nemocnice ve stávající poloze, která bude po dobu omezení operativně přemístěna k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Ostatní zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.