Změny ve veřejné dopravě

Výstavba průtahu města Přerova II

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 9. 2021 0:00 - 14. 12. 2021 23:00

Výstavba průtahu města Přerova II

V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi na průtahu městem Přerovem dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/04721 ul. Tovární v Přerově.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2021 do 31. 12.2021 14. 12. 2021 (zkrácení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920515, 920516, 920518, 920522, 920523, 920930, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920501, 920502, 920503, 920940, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

ETAPA 3A: 1.   9. 2021 –   1. 10. 2021 částečná uzavírka III/04721 ul. Tovární (okolo AS) a úplná uzavírka III/04721 ul. Tovární (okolo OD Hyper Albert)

ETAPA 3B: 2. 10. 2021 – 31. 12. 2021 14. 12. 2021 částečná uzavírka III/04721 ul. Tovární (okolo AS) a úplná uzavírka III/04721 ul. Tovární (okolo OD Hyper Albert, parkoviště a příjezdové MK k ČS EuroOil)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu realizace stavby (v obou termínech) nebude umožněno spojům zmíněných linek opustit prostor AS současným výjezdem, ale bude, za cenu stavebních úprav, rozšířený prostor současného výjezdu pro potřeby obousměrného provozu. Po dobu uzavírky bude v samotném prostoru AS zavedený obousměrný provoz pro všechny dotčené autobusové linky, které budou najíždět / vyjíždět pouze na silnici III/04721 ul. Kramářova.

V důsledku omezení výjezdu z prostoru AS dojde i ke změnám pořadí odjezdových stání u některých linek. Nové přesné rozmístění má v gesci současný správce AS ARRIVA Morava a.s., viz níže pod článkem.

 

Současně bude opět umožněno spojům zmíněných linek (920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920503, 920941, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.) obousměrné odbočení z ul. Nádražní a Čechova na silnici III/04721 ul. Tovární a následné pokračování po ul. Tovární, Kramářova okolo pracovního místa po volné části vozovky na AS Přerov, spoje zmíněných linek se tak vrátí do původních tras.

 

Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární (okolo OD Hyper Albert) nebude (v obou termínech) umožněn průjezd spojům dotčených linek (920502, 920942 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.), které budou vedeny z prostoru AS výjezdem na III/04721 ul. Kramářova a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/04721 ul. Tovární – ul. Denisova – ul. Gen. Štefánika – I/55 ul. Durychova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním minimálně 5 minut.


Uvedenými úseky jsou vedeny i linky 771940 dopravce KRODOS BUS a.s., 823942, 943941 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 947941 dopravce Transdev Morava s.r.o., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.