Změny ve veřejné dopravě

Výstavba přechodů pro chodce v obci Osek nad Bečvou

Změna v autobusové dopravě
20. 3. 2024 0:00 - 30. 5. 2024 23:00

Výstavba přechodů pro chodce v obci Osek nad Bečvou

Z důvodu stavebních prací na výstavbě přechodů pro chodce dojde k uzavírkám odstavných pruhů na silnici I/47 v obci Osek nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 20. 3. 2024 do 30. 5. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920516, 920517, 920518 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnice I/47 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V plánovaném termínu od 3. 4. 2024 do 17. 4. 2024 budou stavební práce probíhat v těsné blízkosti zastávky Osek n.Bečvou,rest.Osečanka (směr Lipník n. B., obslužnost zajišťuje linka 920517), která bude po tuto dobu přemístěna o cca 45 m vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.

V zastávkách Osek n.Bečvou,rest.Osečanka (směr Veselíčko) a Osek n.Bečvou,rest.Horák (směr Lipník n. B., obslužnost zajišťují linky 920516 a 920518) bude zhotovitelem zajištěn autobusům plynulý a bezpečný výjezd ze zastávek.