Změny ve veřejné dopravě

Výstavba kanalizace v obcích Lipová a Horní Štěpánov

Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2024 0:00 - 30. 10. 2024 23:00

Výstavba kanalizace v obcích Lipová a Horní Štěpánov

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k úplným uzavírkám silnic III/37353, III/37358 v obci Lipová a III/37354, III/36618 v obci Horní Štěpánov.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2024 do 30. 10. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780434, 780435, 780436, 780444, dopravce ARRIVA autobusy a.s., 780449 dopravce Obec Ptení.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou fází a několika úseků:

Fáze 1: 1. 4. 2024 – 30. 6. 2024 – úplná uzavírka III/37354 Horní Štěpánov, úplná uzavírka III/37358 Lipová, úplná uzavírka III/37353 Hrochov

Fáze 2: 1. 7. 2024 – 30. 10. 2024úplná uzavírka III/36618 Horní Štěpánov, úplná uzavírka III/37358 Lipová, úplná uzavírka III/37353 Hrochov

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu obou fází bude uvedenými úseky silnic umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo posuvných pracovních míst.

 

Úplná uzavírka silnic III/37354, III/36618 v obci Horní Štěpánov

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávek Horní Štěpánov (směr Brodek u Konice), Horní Štěpánov,u rybníka (směr Brodek u Konice), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradnímu označníku dle požadavku stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

V termínu od 1. 4. 2024 – 30. 6. 2024 dojde cca na 14 dní k omezení obsluhy zastávky Horní Štěpánov,točna, která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37354 na chodník před RD č. p. 60, v opačném směru do prostoru před RD č. p. 136, k náhradním označníkům.


Úplná uzavírka silnice  III/37358 v obci Lipová,  silnice III/37353 v místní části Hrochov

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Lipová,u lípy (směr Holubice), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle požadavku stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

V termínu od 1. 4. 2024 – 30. 6. 2024 dojde cca na 14 dní k omezení obsluhy zastávky Lipová,točna (směr Holubice), která bude přemístěna cca o 20 m zpět ve směru jízdy, k náhradnímu označníku.