Změny ve veřejné dopravě

Veselíčko – Úplná uzavírka silnic III/43610 a III/43612

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 5. 2018 - 17. 8. 2018

Veselíčko, uzavírka silnic III/43610, III/43612

Termín: od 21. 5. 2018 – do 18. 6. 2018 úplná uzavírka silnice III/43610

               od 19. 6. 2018 – do 17. 8. 2018 úplná uzavírka silnice III/43612

Dotčené spoje: 920516 a 920517

 

Úplná uzavírka silnice III/43610

Objízdná trasa linky 920516 a 920517 (spojů č. 3, 5, 11, 6, 8 a 12) bude po dobu uzavírky obousměrně vedena ze zastávky Veselíčko, hřbitov vpravo po místní komunikaci na silnici III/43610, dále dle platné licence. Zastávka Veselíčko, u kovárny bude po dobu uzavírky obousměrně přemístěna na předmětnou místní komunikaci. Zastávka Veselíčko,rest. nebude po dobu uzavírky obsluhována.

Objízdná trasa ostatních spojů linky 920517 bude po dobu uzavírky vedena ze silnice III/43610 (ze zastávky Veselíčko, Tupec, náves) po MK, u hřbitova vpravo po III/43612  a doleva po MK (kolem hřiště), dále dle platné licence. Zastávka Veselíčko,u kovárny bude po dobu uzavírky obousměrně přemístěna na předmětnou místní komunikaci. Zastávka Veselíčko,rest. bude po dobu uzavírky přemístěna na silnici III/43612 (do místa před odbočením na místní komunikaci).

Úplná uzavírka silnice III/43612

Objízdná trasa linky 920516 a 920517 (spojů č. 3, 5, 11, 6, 8 a 12) bude po dobu uzavírky obousměrně vedena ze zastávky Veselíčko, hřbitov vpravo po místní komunikaci na silnici III/43610, dále dle platné licence. Zastávka Veselíčko, u kovárny bude po dobu uzavírky obousměrně přemístěna na předmětnou místní komunikaci. Zastávka Veselíčko, rest. nebude po dobu uzavírky obsluhována.