Změny ve veřejné dopravě

V Zábřehu se dočasně uzavře křižovatka

Změna v autobusové dopravě
4. 9. 2017 - 8. 9. 2017

průjezd Zábřehem

Od 4. do 8. září bude uzavřena křižovatka ulic Valová a Dvorská v Zábřehu. Autobusy příměstských linek budou muset v této době jezdit po náhradní trase. 

Na objízdnou trasu vyrazí autobusy linek číslo 930207, 930371, 930372, 930373, 930374, 930375, 930376, 930377, 930378, 930379, 930380, 930381, 930383, 930386, 930387, 930389, 930394 a 930446 společnosti Arriva Morava. 

Objízdné trasy

Pro směr z autobusové zastávky Zábřeh, aut. st. po ul. Zahradní s odbočením na ulici Komenského, Sokolskou, Sušilovu, Dvorskou a Bezručovu na Postřelmovskou ulici a dále do směrů dle jízdních řádů. Po dobu uzavírky bude na Zahradní ulici veden provoz jednosměrně směrem z Valové na Komenského. Nebude obsluhována zastávka Zábřeh, nám. Osvobození.

Pro směr od Postřelmova a žel. st. Zábřeh po průjezdu okružní křižovatkou na Postřelmovskou ulici s odbočením na Bezručovu, Dvorskou, Sušilovu, Morávkovu a Valovou na zastávku Zábřeh, aut. st.. Nebude obsluhovaná zastávka Zábřeh, nám. Osvobození.

Linka MHD Zábřeh 936361 pojede ze zastávky Zábřeh, Strejcova odbočí na Bezručovu ulici,  Dvorskou a Sušilovu na zastávku Zábřeh, aut. st. a po ulicích Zahradní a Komenského na zastávku Zábřeh, nem. a dále dle jízdních řádů. Nebudou obsluhovány zastávky Zábřeh, Zubní odd., Zábřeh, nám. Osvobození, Zábřeh, Sušilova-škola, Zábřeh, rozc. Kouty a Zábřeh, B. Němcové.

Linka MHD Zábřeh 936362 pojede ze zastávky Zábřeh, Sladovna záv. po Havlíčkově ulici s odbočením na Žižkovu na zastávku Zábřeh, nám, Osvobození a dále dle jízdních řádů. Nebudou obsluhovány zastávky Zábřeh, Sušilova-škola, Zábřeh, rozc. Kouty, Zábřeh, B. Němcové a Zábřeh, aut. st..

Uzavírka křižovatky se dotkne autobusové zastávky, která bude na nezbytnou dobu přemístěna do zadní části Valové ulice, směrem k Morávkově.