Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnic v Kralicích na Hané

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 7. 2022 0:00 - 27. 8. 2022 23:00

Uzavírky silnic v Kralicích na Hané

Z důvodu pokračujících stavebních prací na opravě kanalizace dojde k úplným uzavírkám silnic III/4342 ul. Hlavní třída, ul. Vítova, III/4343 ul. Biskupická a částečným uzavírkám sil. III/4342 ul. Vítova a ul. Hrubčická v Kralicích na Hané.

Termín uzavírky: od 4. 7. 2022 do 27. 8. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozloženy do pěti etap:

Etapa 1:   4. 7. 2022 – 29. 7. 2022 úplná uzavírka ul. Vítova – včetně BUS

Etapa 2: 25. 7. 2022 – 30. 7. 2022  24. 8. 2022 – 26. 8. 2022  (nový termín) úplná uzavírka III/4342 ul. Hlavní třída, ul. Vítova – včetně BUS  

Etapa 3: 30. 7. 2022 – 12. 8. 2022 8. 8. 202223. 8. 2022 částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova – mimo BUS

Etapa 4:   8. 8. 2022 – 20. 8. 2022  úplná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS; částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova, ul. Hrubčická – mimo BUS

Etapa 5: 22. 8. 2022 – 27. 8. 2022 úplná uzavírka III/4342 ul. Vítova, III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 4. 7. 2022 – 29. 7. 2022 úplná uzavírka ul. Vítova – včetně BUS

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


Etapa 2: 25. 7. 2022 – 30. 7. 2022 24. 8. 2022 – 26. 8. 2022  (nový termín) úplná uzavírka III/4342 ul. Hlavní třída, ul. Vítova – včetně BUS

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 780404

Spoje č. 5, 11 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po III/3674 ul. Prostějovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. U Lázní, ul. Zákostelí, ul. Olomoucká s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 4, 6, 12 budou vedeny z náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ jednosměrnou objízdnou trasou ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská, III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská, ul. U lázní, III/3674 ul. Prostějovská – Prostějov, ul. Háj, ul. Rovná, II/367 ul. Kojetínská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,Kralická; Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (směr Prostějov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici  II/434 na chodník před RD č. p. 18, k náhradnímu označníku.

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Hrubčice jednosměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská, III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská, ul. U lázní, III/3674 ul. Prostějovská – Prostějov, ul. Háj, ul. Rovná, II/367 ul. Kojetínská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,ObÚ; Hrubčice,Kralická; Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 16 bude veden ze zastávky Hrubčice jednosměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská, III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská, ul. U lázní, III/3674 ul. Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,Kralická; Hrubčice,ObÚ; Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 3, 7, 10 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. U lázní, III/3677 ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského, II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství, ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/434 ve směru do Prostějova na chodník před RD č. p. 18, ve směru do Tovačova před Hasičskou zbrojnici, k náhradním označníkům.

Linka 780405

Spoje č. 1, 3, 5, 11, 8, 10, 12 budou vedeny ze zastávky Hrubčice obousměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť ul. Osvobození, ul. Prostějovská, III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská, ul. U lázní, III/3674 ul. Prostějovská – Prostějov, ul. Háj, ul. Rovná, II/367 ul. Kojetínská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,ObÚ; Hrubčice,Kralická; Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 9, 213 budou vedeny ze zastávky Prostějov,Železárny po II/367 ul. Kojetínská a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Rovná, III/3674 ul. Háj – Kralice na Hané, ul Prostějovská, ul. U lázní, III/3677 ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ, ul. Prostějovská, ul. Osvobození, II/434 – Hrubčice, ul. Vítězství, III/4341 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice, ObÚ; Hrubčice,Kralická; Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 18 bude veden ze zastávky Biskupice,hřbitov jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4344 – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov, III/3677 ul. Olomoucká, ul. Zákostelí, ul. U Lázní, III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 19, 26 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní, ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského, II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství, ul. náměstí 9. května do zastávky Hrubčice,ObÚ, III/4342 ul. Fr. Čecha s obsluhou zastávky Hrubčice,Kralická – Kralice na Hané, ul. Hrubčická do zastávky Kralice na Hané,Hrubčická, III/4343 ul. Biskupická a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ bude spoji č. 19 a 26 obsluhována v původní poloze.

Spoje č. 13, 17 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní, ul. Bedihošťská – Bedihošť – ul. Komenského, II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství, III/4341 – Otonovice. Po obsluze zastávky Hrubčice,Otonovice zpět III/4341 do Hrubčic, ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kralice na Hané,ObÚ; Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (směr Tovačov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/434 před Hasičskou zbrojnici, k náhradnímu označníku.

Spoje č. 2, 14, 15, 20, 22, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní, ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského, II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství, ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kralice na Hané,ObÚ; Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/434 ve směru do Prostějova na chodník před RD č. p. 18, ve směru do Tovačova před Hasičskou zbrojnici, k náhradním označníkům.

Spoje č. 6, 16, 88, 210 budou vedeny ze zastávky Hrubčice jednosměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská, III/3677 ul. Komenského – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská, ul. U lázní, III/3674 ul. Prostějovská do zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,Kralická; Hrubčice,ObÚ; Kralice na Hané,Hrubčická; Kralice na Hané,ObÚ nebudou obsluhovány bez náhrady.


Etapa 3: 30. 7. 2022 – 12. 8. 7. 2022 8. 8. 2022 – 23. 8. 2022 částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4342 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 minut.


Etapa 4: 8. 8. 2022 – 20. 8. 2022 úplná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS; částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova, ul. Hrubčická – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4342 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 minut.

Uvedeným úsekem silnice III/4343 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 780404

Spoje č. 5, 11 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po III/3674 ul. Prostějovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. U Lázní, ul. Zákostelí, ul. Olomoucká s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 780405

Spoj č. 18 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 19, 26 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Hrubčice,ObÚ po silnici II/4342 do Kralic na Hané ulicemi Hrubčická, Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. – III/3677 ul. Olomoucká – II/150 směr Dub n. Mor. – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou spoji č. 19 a 26 obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 5: 22. 8. 2022 – 27. 8. 2022 úplná uzavírka III/4342 ul. Vítova, III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 780403 a 780404

Spoje zmíněných linek budou trasovány za stejných podmínek jako v etapě 2.

Linka 780405

Spoje zmíněné linky (mimo spoje č. 19 a 26) budou trasovány za stejných podmínek jako v etapě 2.

Spoje č. 19 a 26 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní, ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského, II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství, ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ, II/434, III/4344 – Klopotovice, s obsluhou zastávky Klopotovice – Biskupice, s obsluhou zastávky Biskupice,hřbitov. Po otočení na místních komunikacích budou pokračovat stejnou objízdnou trasou zpět do Klopotovic a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Kralice na Hané,ObÚ; Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/434 ve směru do Prostějova na chodník před RD č. p. 18, ve směru do Tovačova před Hasičskou zbrojnici, k náhradním označníkům.

Na zmíněné linky budou v průběhu etapy 2, etapy 4 a etapy 5 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 403Linka 404Linka 405