Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky na D46 a úplná uzavírka silnice II/367 v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
13. 3. 2021 0:00 - 19. 11. 2021 23:00

Uzavírky na D46 a úplná uzavírka silnice II/367 v Prostějově

Z důvodu rekonstrukce povrchů vozovky dojde k uzavírkám na D46 a úplné uzavírce silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Termín uzavírky: od 13.3. do 19.11.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a dálková linka 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Termín 13. 3. – 1. 4. 2021 0. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 23,100 – 26,150

Ve směru Brno – Olomouc bude uzavřen levý jízdní pruh pravého jízdního pásu. Doprava bude v km 23,100 převedena do pravého pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 25,550 kde bude převedena zpět do obou pruhů pravého jízdního pásu.
Ve směru Olomouc – Brno uzavřen levý jízdní pruh levého jízdního pásu. Doprava bude v km 26,150 převedena do pravého pruhu levého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 23,200 kde bude převedena zpět do obou pruhů levého jízdního pásu

Termín 1. 4. – 8. 4. 2021 1. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 21,610 – 26,150

Ve směru Brno – Olomouc bude uzavřen levý jízdní pruh pravého jízdního pásu. Doprava bude v km 21,610 převedena do pravého pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 25,550 kde bude převedena zpět do obou pruhů pravého jízdního pásu.
Ve směru Olomouc – Brno uzavřen levý jízdní pruh levého jízdního pásu. Doprava bude v km 26,150 převedena do pravého pruhu levého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 21,890 kde bude převedena zpět do obou pruhů levého jízdního pásu.

Termín 8. 4. – 19. 8. 2021 2. etapa Uzavírka levého jízdního pásu v km 21,970 – 25,510

Ve směru Brno – Olomouc bude doprava v km 21,610 převedena do pravého pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 25,550 kde bude převedena zpět do obou pruhů pravého jízdního pásu.
Ve směru Olomouc – Brno uzavřen levý jízdní pás. Doprava bude v km 26,150 převedena do pravého pruhu levého jízdního pásu, v km 25,500 bude doprava převedena do levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 21,970 kde bude převedena zpět do obou pruhů levého jízdního pásu.

Termín 10.4. – 11.4.2021 součást 2. etapy Uzavírka silnice II/367 ul. Kralická pod tělesem mostovky D46

Termín 19. 8. – 30.10. 2021 3. etapa Uzavírka levého jízdního pásu v km 21,970 – 25,510

Ve směru Brno – Olomouc bude doprava v km 21,610 převedena do pravého pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 25,550 kde bude převedena zpět do obou pruhů pravého jízdního pásu.
Ve směru Olomouc – Brno uzavřen levý jízdní pás. Doprava bude v km 26,150 převedena do pravého pruhu levého jízdního pásu, v km 25,500 bude doprava převedena do levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 21,970 kde bude převedena zpět do obou pruhů levého jízdního pásu. Bude umožněn výjezd ze sil. II/367 na D46 směr Brno a zároveň bude uzavřen levý jízdní pruh levého jízdního pásu v km 23,570 – 21,850. Doprava bude vedena z výjezdové větve směr Brno od km 23,570 v pravém jízdním pruhu levého jízdního pásu až po km 21,850 kde již bude vedena ve dvou pruzích levého jízdního pásu.

Termín 30. 10. – 31. 10. 2021 1. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 21,610 – 26,150

Ve směru Brno – Olomouc bude uzavřen levý jízdní pruh pravého jízdního pásu. Doprava bude v km 21,610 převedena do pravého pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 25,550 kde bude převedena zpět do obou pruhů pravého jízdního pásu.
Ve směru Olomouc – Brno uzavřen levý jízdní pruh levého jízdního pásu. Doprava bude v km 26,150 převedena do pravého pruhu levého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 21,890 kde bude převedena zpět do obou pruhů levého jízdního pásu.

Termín 31. 10. – 19. 11. 2021 0. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 23,100 – 26,150

Ve směru Brno – Olomouc bude uzavřen levý jízdní pruh pravého jízdního pásu. Doprava bude v km 23,100 převedena do pravého pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 25,550 kde bude převedena zpět do obou pruhů pravého jízdního pásu.
Ve směru Olomouc – Brno uzavřen levý jízdní pruh levého jízdního pásu. Doprava bude v km 26,150 převedena do pravého pruhu levého jízdního pásu a takto bude doprava vedena až po km 23,200 kde bude převedena zpět do obou pruhů levého jízdního pásu.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 13. 3. – 1. 4. 2021 0. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 23,100 – 26,150

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve stávajících trasách bez omezení.


Termín 1. 4. – 8. 4. 2021 1. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 21,610 – 26,150

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve stávajících trasách bez omezení.


Termín 8. 4. – 19. 8. 2021 2. etapa Uzavírka levého jízdního pásu v km 21,970 – 25,510

V uvedeném úseku nebude umožněn sjezd spojům zmíněné linky (pouze 950157) z D46 (ve směru od Olomouce do Prostějova) na II/367 ul. Kralická, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z D46 dřívějším sjezdem EXIT 26 Držovice – II/366 ul. Konečná – okružní křižovatka – II/366 ul. Olomoucká – II/150A ul. Svatoplukova – MK ul. Janáčkova s obsluhou stávající zastávky Prostějov,aut.st. a dále na II/367 ul. Dolní – okružní křižovatka Petrské nám. – II/150 ul. Wolkerova – II/433 ul. Brněnská – přes EXIT 21 Prostějov-jih zpět na D46 a dále směr Brno.

Zastávka Prostějov,aut.st. bude touto linkou obousměrně obsluhována.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně 7 – 10 min.

 

Součástí této 2. etapy v termínu 10.4. – 11.4.2021 dojde k úplné uzavírce silnice II/367 ul. Kralická v úseku od okružní křižovatky s nájezdem na D46 x II/367 ul. Dolní – pod tělesem mostovky D46 – po okružní křižovatku s ul. Průmyslová x III/3674 ul. Kralická x II/367 ul. Kojetínská.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných (780405, 780931, 780932), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Svatoplukova s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA – II/150 ul. Vrahovická – žel. přejezd – ul. Průmyslová – okružní křižovatka II/367 ul. Kralická x ul. Kojetínská x III/3674 ul. Kralická a dále ve svých trasách.

Zastávka Prostějov,Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Svatoplukova DONA.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně 5 – 7 min.


Termín 19. 8. – 30.10. 2021 3. etapa Uzavírka levého jízdního pásu v km 21,970 – 25,510

V uvedeném úseku nebude umožněn sjezd spojům zmíněné linky (pouze 950157) z D46 (ve směru od Olomouce do Prostějova) na II/367 ul. Kralická, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z D46 dřívějším sjezdem EXIT 26 Držovice – II/366 ul. Konečná – okružní křižovatka – II/366 ul. Olomoucká – II/150 ul. Svatoplukova – ul. Janáčkova do zastávky Prostějov,aut.st. a dále směr Brno.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně 5 – 7 min.


Termín 19. 8. – 30.10. 2021 3. etapa Uzavírka levého jízdního pásu v km 21,970 – 25,510

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve stávajících trasách bez omezení.

 

Termín 30. 10. – 31. 10. 2021 1. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 21,610 – 26,150

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve stávajících trasách bez omezení.

 

Termín 31. 10. – 19. 11. 2021 0. etapa Uzavírka rychlých pruhů v km 23,100 – 26,150

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve stávajících trasách bez omezení.


Uvedeným úsekem silnice II/367 je vedena i linka 823931 dopravce ARRIVA Morava a.s., která bude v průběhu druhé etapy od 10.4. do 11.4.2021 vedena po stejné, výše uvedené, objízdné trase.