Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka žel. přejezdu v Petrově nad Desnou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 5. 2018 - 22. 5. 2018

Petrov nad Desnou, uzavírka

Uzavírka se dotkne linky 930215 (Šumperk-Sobotín-Rudoltice-Vernířovice), konkrétně spojů 15, 17 a 20.

Termín: 21. 5. 2018 od 8:45 do 10:50 hod.

·         Spoj 15 bude ukončen v zastávce Petrov n. Des., rozc. k žel. st.; spoj 20 zde bude začínat.

o   Cestující, jedoucí spojem 15 nebo 20 do/ze zastávek Petrov n. Des., zast., Petrov n. Des., ObÚ a Petrov n. Des., u konečné žel. st. budou přepraveni mikrobusem na náklady stavitele.

·         Spoj 17 bude veden po objízdné trase ze zastávky Petrov n. Des., rozc. k žel. st. s odbočením na sil. III/01121 na Terezín, na sil. III/01122 s výjezdem na sil. I/44 do Rapotína, Velkých Losin, s odbočením na sil. III/4504 do Maršíkova a dále po silnici III/4502 a po silnici III/4503 do Sobotína a po silnici I/11 do Petrova nad Desnou na zastávku Petrov n. Des., ObÚ a dále dle obvyklé trasy v jízdním řádu.