Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice Školní v Potštátě

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 4. 2024 0:00 - 3. 5. 2024 23:00

Uzavírka ulice Školní v Potštátě

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/4414 ulice Školní v obci Potštát.

Termín uzavírky: od 2. 4. 2024 do 3. 5. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920928, 920533 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem III/4414 ul. Školní nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny  po následujících objízdných trasách:

 

Linka 920928

Spoje č. 16, 37 budou po obsluze zastávky Potštát aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/441 ul. Olomoucká – ul. Oderská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Potštát,škola nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 920533

Spoje č. 5, 9, 13, 19, 29, 6, 12, 20, 22, 214, 311 budou po obsluze zastávky Potštát,rozc.Kovářov vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/4413 ul. Půtova – II/441 ul. Oderská, ul. Olomoucká do zastávky Potštát,aut.st., poté se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Potštát,škola nebude spoji č. 5, 9, 20 obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 28 bude veden po II/441 a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/441 ul. Oderská – ul. Olomoucká do zastávky Potštát,aut.st.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Spoj č. 34 bude po obsluze zastávky Potštát,rozc.Kovářov veden jednosměrnou objízdnou trasou III/4413 ul. Půtova – II/441 ul. Oderská, ul. Olomoucká do náhradní zastávky Potštát,aut.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Potštát,škola nebude obsluhována s náhradou v zastávce Potštát,aut.st.

 

Spoj č. 36 bude náhradou začínat v zastávce Potštát,aut.st. a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Potštát,škola nebude obsluhována s náhradou v zastávce Potštát,aut.st..

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 533Linka 928