Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice Jeremenkova v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 6. 2023 0:00 - 30. 8. 2023 23:00

Uzavírka ulice Jeremenkova v Olomouci

Z důvodu stavebních prací na výstavbě cyklostezky, opravě komunikace s rekonstrukcí zastávky a přestavbě parovodu dojde k úplné uzavírce ulice Jeremenkova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 19. 6. 2023 do 30. 8. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 891340, 891341, 891364, 891923, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 890341, 890364, 890921, 890923, 891904 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

19. 6. 2023 – 2. 7. 2023 – úplná uzavírka ul. Jeremenkova

3. 7. 2023 – 17. 8. 2023 – úplná uzavírka ul. Jeremenkova ve směru z Olomouce

18. 8. 2023 – 29. 8. 2023 – úplná uzavírka ul. Jeremenkova 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 19. 6. 2023 – 2. 7. 2023úplná uzavírka ul. Jeremenkova 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 3. 7. 2023 – 17. 8. 2023 – úplná uzavírka ul. Jeremenkova ve směru z Olomouce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům pouze ve směru do Olomouce na Hlavní nádraží.

Ve směru z Olomouce nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 890302, 890364, 891364

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Masarykova třída – III/03551 ul. Husova – II/448 ul. Komenského a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Na špici (ve směru z Olomouce) nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linky 890341, 890921, 890923, 891340, 891341, 891923, 950904

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Masarykova třída – III/03551 ul. Husova – II/448 ul. Pasteurova s obsluhou náhradní zastávky Olomouc,Pasteurova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Na špici (ve směru z Olomouce) nebude obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Pasteurova.

Spoje linek 923 budou obsluhovat zastávku Olomouc,hl.nádr. u nástupiště „E“.

Na linky 890302, 890341, 890364, 890921, 891340, 891341, 891364, 891923 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Aktuálně v termínu od 7. 8. 2023 do 17. 8. 2023

Zastávka Olomouc,Na špici (ve směru do Olomouce) bude přemístěna o cca 60 m vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.


V termínu 18. 8. 2023 – 29. 8. 2023 – úplná uzavírka ul. Jeremenkova

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 890302, 890364, 891364

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. obousměrnou objízdnou trasou po ul. Masarykova třída – III/03551 ul. Husova – II/448 ul. Komenského a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Na špici nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linky 890341, 890921, 890923, 891340, 891341, 891923, 950904

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. obousměrnou objízdnou trasou po ul. Masarykova třída – III/03551 ul. Husova – II/448 ul. Pasteurova s obsluhou náhradní zastávky Olomouc,Pasteurova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Na špici (ve směru z Olomouce) nebude obsluhovány s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Pasteurova.

Zastávka Olomouc,Na špici (ve směru do Olomouce) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Pasteurova umístěné na silnici II/448 na chodník v blízkosti fy TRYSTOM s.r.o., k náhradnímu označníku.

Spoje linek 923 budou obsluhovat zastávku Olomouc,hl.nádr. u nástupiště „E“.

 

Na linky 890302, 890341, 890364, 890921, 891340, 891341, 891364, 891923 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 853913, 854914 a 854921 dopravce Transdev Morava s. r. o. a linka 902923 dopravce Z-Group bus a.s., které budou trasovány za výše uvedených podmínek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 302Linka 340Linka 341Linka 364Linka 921Linka 923