Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/5704 v Bystročicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 2. 2024 0:00 - 14. 7. 2024 23:00

Uzavírka silnice III/5704 v Bystročicích

Z důvodu výstavby nového mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/5704 v místě mostu ev. č. 5704-1 v obci Bystročice.

Termín uzavírky: od 19. 2. 2024 do 17. 6. 2024 14. 7. 2024 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411, 780412 dopravce FTL – First Transport Lines a.s., 891400 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Aktuálně v termínu od 9. 6. 2024 do 14. 7. 2024

Dotčené autobusové linky VLD v závazku Olomouckého kraje budou vedeny následovně:

Linka 780400

Spoje č. 21, 23, 31 budou vedeny ze zastávky Olšany u Prostějova,u parku po III/44928 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44928 do zastávky Olšany u Prostějova,sokolovna – III/5706 Žerůvky – III/5704 Bystročice do zastávky Bystročice,obchod a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,has.zbroj. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Spoj č. 34 bude veden ze zastávky Bystročice,obchod po III/5704 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/5709 Žerůvky – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávky Olšany u Prostějova,u parku a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,u stavu nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Linka 891400

Spoj č. 402 bude veden ze zastávky Bystročice,obchod po III/5704 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/5709 Žerůvky – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávek Olšany u Prostějova,sokolovna a Olšany u Prostějova,u parku a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,u stavu nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Spoj č. 407 bude veden ze zastávky Olšany u Prostějova,u parku po III/44928 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44928 s obsluhou zastávky Olšany u Prostějova,sokolovna – III/5706 Žerůvky – III/5704 Bystročice do zastávky Bystročice,obchod a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,has.zbroj. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Na linky 780400 a 891400 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780412

Spoje budou vedeny ve svých trasách dle kmenového jízdního řádu platného od 9. 6. 2024.


V termínu úplné uzavírky III/5704 včetně křižovatek s III/5709 a III/5706 (v termínu 20. 6. 2024 – 25. 6. 2024)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 780400, 780411 a 891400, které budou po obsluze zastávky Bystročice,obchod vedeny obousměrnou objízdnou trasou vpravo po místní komunikaci okolo restaurace  „U Maruš“ –  u RD č. p. 18 vlevo, poté vpravo  na silnici III/5709 směr Žerůvky a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.


Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 780400, 780412 a 891400, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780400

Spoje č. 23, 31 budou vedeny ze zastávky Olšany u Prostějova,u parku po III/44928 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44928 do zastávky Olšany u Prostějova,sokolovna – III/5706 Žerůvky – III/5704 Bystročice do zastávky Bystročice,obchod a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,has.zbroj. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Spoj č. 34 bude veden ze zastávky Bystročice,obchod po III/5704 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/5709 Žerůvky – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávky Olšany u Prostějova,u parku a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,u stavu nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

 

Linka 780412

Spoj č. 103 bude veden ze zastávky Olšany u Prostějova,Hablov,rest. jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/5707 Olšany u Prostějova do zastávky Olšany u Prostějova,u stavu a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,sokolovna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,u stavu.

Zastávky Bystročice,u mostu a Bystročice,Žerůvky,kaplička nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 891400

Spoj č. 402 bude veden ze zastávky Bystročice,obchod po III/5704 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/5709 Žerůvky – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávek Olšany u Prostějova,sokolovna a Olšany u Prostějova,u parku a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,u stavu nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Spoj č. 407 bude veden ze zastávky Olšany u Prostějova,u parku po III/44928 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44928 – III/5706 Žerůvky – III/5704 Bystročice do zastávky Bystročice,obchod a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olšany u Prostějova,has.zbroj. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olšany u Prostějova,sokolovna.

Spoj č. 404 bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu pouze mimo dny školního vyučování.

Nový spoj č. 410 bude zajišťovat náhradní spojení Bystročic a Žerůvek s Olšany u Prostějova ve dnech školního vyučování a bude veden Olomouce do Bystročic, kde obslouží zastávku Bystročice,obchod – dále po III/5704 – III/5709 Žerůvky, s obsluhou zastávky Bystročice,Žerůvky,kaplička – III/44928 Olšany u Prostějova do zastávek Olšany u Prostějova,sokolovna a Olšany u Prostějova,u parku a dále směr Prostějov dle platného jízdního řádu.

Na linky 780400, 780412 a 891400 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 400