Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/43615 v obci Nelešovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 4. 2019 - 31. 7. 2019

Uzavírka silnice III/43615 v obci Nelešovice

Termín uzavírky: od 23.4. – 31.7.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346 a 920513 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Uvedeným autobusovým linkám bude umožněn průjezd okolo pracovního místa. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.
Z důvodu pohybu stabvební techniky v místě uzavírky může docházet k mírnému zpoždění spojů uvedených linek.