Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/4359h v úseku Olomouc – Vsisko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
26. 6. 2023 0:00 - 29. 9. 2023 23:00

Uzavírka silnice III/4359h v úseku Olomouc – Vsisko

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné a částečným uzavírkám silnice III/4359h ulic Týnecká a Olomoucká v úseku Olomouc – Vsisko.

Termín uzavírky: od 26. 6. 2023 do 29. 9. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346, 891348, 891351, 920512 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

Etapa 0: 26. 6. 2023 – 27. 6. 2023 a 27. 9. 2023 – 29. 9. 2023 – přípravné a dokončovací práce

Etapa 1: 28. 6. 2023 – 14. 7. 2023 – částečná uzavírka III/4359h ul. Týnecká a odstavných pruhů III/4359h ul. Olomoucká od OC Olympie směr Vsisko

Etapa 2: 15. 7. 2023 – 5. 8. 2023 – částečná uzavírka III/4359h ul. Týnecká a přilehlá část okružní křižovatky, úplná uzavírka III/4359h ul. Olomoucká od OC Olympie směr Vsisko

Etapa 3: 6. 8. 2023 – 3. 9. 2023 – částečná uzavírka III/4359h ul. Týnecká a přilehlá část okružní křižovatky, úplná uzavírka III/4359h ul. Olomoucká od OC Olympie směr Vsisko

Etapa 4: 4. 9. 2023 – 26. 9. 2023 částečná uzavírka III/4359h ul. Týnecká

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 0: 26. 6. 2023 – 27. 6. 2023 a 27. 9. 2023 – 29. 9. 2023 – přípravné a dokončovací práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek včetně obsluhy všech autobusových zastávek v původních polohách bez omezení.


Etapa 1: 28. 6. 2023 – 14. 7. 2023 – částečná uzavírka III/4359h ul. Týnecká a odstavných pruhů ul. Olomoucká od OC Olympie směr Vsisko

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 2 + Etapa 3: 15. 7. 2023 – 3. 9. 2023 částečná uzavírka III/4359h ul. Týnecká a přilehlé části okružní křižovatky, úplná uzavírka III/4359h ul. Olomoucká od OC Olympie směr Vsisko

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,Týnecká po I/55 ul. Přerovská a dále obousměrnou objízdnou trasou I/55 směr Přerov – III/4353 Velký Týnec ul. Grygovská, ul. Na Kříbě – III/43619 ul. Na Návsi do zastávky Velký Týnec,Na Návsi a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny z Olomouce po silnici I/55 ul. Přerovská – III/4353 Velký Týnec ul. Grygovská, ul. Na Kříbě – III/4353 u. Sokolská – III/4359 ul. Ke Vsisku – Vsisko – ul. Olomoucká okolo hostince „U Facků“ – zpět na III/4359h do zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. – III/4359 Velký Týnec a dále dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny z Olomouce po silnici I/55ul. Přerovská – III/4353 Velký Týnec ul. Grygovská, ul. Na Kříbě – III/4353 u. Sokolská poté odbočení na III/4353 ul. Bystřická, kde se v prostoru křižovatky před budovou AGRA Velký Týnec a.s. otočí a budou pokračovat po III/4353 ul. Bystřická – ul. Sokolská a dále dle platných jízdních řádů.

Zastávka Velký Týnec,Vsisko,Olympia bude obsluhována pouze spoji, které v zastávce začínají / končí.

Zastávka Velký Týnec,Vsisko,rozc bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Velký Týnec,Sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Velký Týnec,Orlovna bude obsluhována pouze vybranými spoji.


Etapa 4: 4. 9. 2023 – 26. 9. 2023 úplná uzavírka PJP III/4359h ul. Týnecká směr Olomouc

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Na linky 891346, 891348, 891351, 920512 budou v průběhu etapy 2 a 3 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.