Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/37346 v obci Ludmírov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
25. 9. 2023 0:00 - 22. 12. 2023 23:00

Uzavírka silnice III/37346 v obci Ludmírov

Z důvodu celkové rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/37346 v obci Ludmírov.

Termín uzavírky: od 25. 9. 2023 do 8. 12. 2023 22. 12. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780446, 890301 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou po obsluze zastávky Ludmírov,Dětkovice vedeny po III/37346 a dále obousměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci směr Milkov – III/37344 Milkov – Hvozd – III/37346 Ludmírov, otočí se v prostoru ZD Ludmírov, obslouží náhradní zastávku Ludmírov,obchod  a budou pokračovat po III/37346 dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Ludmírov,obchod nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na účelovou komunikaci ZD Ludmírov, k náhradnímu označníku.

Manipulační otáčení BUS bude probíhat v prostoru areálu ZD Ludmírov.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 301Linka 440Linka 446