Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/635 u obce Příkazy

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2023 0:00 - 16. 8. 2023 23:00

Uzavírka silnice II/635 u obce Příkazy

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/635 v místě železničního přejezdu P7628 u obce Příkazy.

Termín uzavírky: od 1. 8. 2023 od 7:00 hod. do 16. 8. 2023 do 23. 59 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 891392 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

1. 8. 2023 –  7. 8. 2023 – částečná uzavírka II/635

8. 8. 2023 – 16. 8. 2023 – úplná uzavírka II/635

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. 8. 2023 – 7. 8. 2023 částečná uzavírka II/635

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 8. 8. 2023 – 16. 8. 2023 úplná uzavírka II/635

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890302

Spoje budou vedeny ze zastávky Křelov-Břuchotín,Křelov,náves po II/635 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/5709 ul. Topolanská – nájezd na D35 – D35 – exit 253 Unčovice – II/449 – II/635 Náklo – Příkazy, kde se otočí na odstavné ploše u železniční stanice, obslouží náhradní zastávku Příkazy,žel.st. a budou pokračovat ve svých trasách směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Zastávky Křelov-Břuchotín,Břuchotín,rozc., Křelov-Břuchotín,Břuchotín,náves, Skrbeň,rozc. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Příkazy,žel.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/635 před budovu č. p. 147, k náhradnímu označníku (1 označník pro oba směry).

 

Tzv. rychlospoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou D35 – exit 253 Unčovice – II/449 – II/635 Náklo do zastávky Náklo,rozc., poté budou pokračovat pod dálničním nadjezdem směr Příkazy, vlevo po místní komunikaci okolo areálu ZD Unčovice (provozovna Náklo) – III/44620 – II/635 a dále ve svých trasách směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Zastávka Náklo,rozc. (směr Příkazy) bude obsluhována pro oba směry Olomouc / Litovel.

Zastávka Náklo,rozc. (směr Litovel) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

 

Linka 891392

Spoje z Hynkova budou po obsluze zastávky Příkazy,u sladovny vedeny po III/03549 a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/635 směr Unčovice – II/449 – D35 směr Olomouc – sjezd Křelov – Břuchotín, ul. Topolanská – II/635 směr Litovel – odbočení na ul. Družby národů do zastávky Křelov-Břuchotín,Břuchotín,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Skrbeň,rozc. nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje z Olomouce obslouží náhradní zastávku Skrbeň,rozc. a budou pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Na Křepelce přes areál čerpací stanice MOL – D35 – exit 253 Unčovice – II/449 – II/635 Náklo – Příkazy – III/03549 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Skrbeň,rozc. (směr Příkazy) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na  ul. Na Křepelce v areálu čerpací stanice MOL, k náhradnímu označníku.

 

Spoje č. 411, 435, 483 a 464 nebudou obsluhovat zastávku Příkazy,žel.st. v původní poloze, ale přemístěnou na silnici II/635 před budovu č. p. 147, k náhradnímu označníku.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 302Linka 392