Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic ve městě Přerov, Kozlovicích, Grymově a Prosenicích

Změna v autobusové dopravě
9. 11. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Uzavírka silnic ve městě Přerov, Kozlovicích, Grymově a Prosenicích

Z důvodu opravy komunikace dojde k úplné a částečné uzavírce silnice II/434 a částečné uzavírce silnice III/43413 a III/43415 ve městě Přerov, místní části Kozlovice, obcích Grymov a Prosenice.

Termín uzavírky: od 9. 11. 2021 do 30. 11. 2021

 Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  9. 11. 2021 – 21. 11. 2021 – úplná uzavírka II/434 v Kozlovicích – mimo BUS, souběžná jednosměrná uzavírka III/43415 v Prosenicích – včetně BUS

22. 11. 2021 – 25. 11. 2021 – úplná uzavírka II/434 v Kozlovicích – mimo BUS,

22. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka II/434, III/43413 a III/43415 – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 9. 11. 2021 – 21. 11. 2021 – úplná uzavírka II/434 v Kozlovicích – mimo BUS, souběžná jednosměrná uzavírka III/43415 v Prosenicích – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice II/434 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky stavebním úsekem.

V průběhu stavebních prací může dojít ke krátkodobému obousměrnému omezení obsluhy stávající zastávky Přerov,Kozlovice,náves, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

Souběžná jednosměrná uzavírka silnice III/43415 v Prosenicích

Uvedeným úsekem silnice III/43415 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 920515, 920518 / spoje č. 2, 12), které budou ze směru od Grymova vedeny ze stávající zastávky Prosenice,cukrovar jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Cukrovarská a dále po I/47 ve svých trasách směr Osek n. B. dle platných jízdních řádů. Spoje zmíněných linek (pouze 920515, 920518 / spoj č. 11) přijíždějící ze silnice I/47 budou vedeny ve svých trasách po silnici III/43415 ul. Maloprosenská dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prosenice,rozc. (směr Osek n. B. / Radvanicenebude obsluhována v původní poloze, ale bude pro linku 920515 přemístěna do ul. Cukrovarská v blízkosti RD č. p. 152 k náhradnímu označníku.


V termínu 22. 11. 2021 – 25. 11. 2021 – úplná uzavírka II/434 v Kozlovicích – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice II/434 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky stavením úsekem.

V průběhu stavebních prací může dojít ke krátkodobému obousměrnému omezení obsluhy stávající zastávky Přerov,Kozlovice,náves, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


V termínu 22. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka II/434, III/43413 a III/43415 Přerov – Kozlovice – Grymov – Prosenice – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnic II/434, III/43413, III/43415 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a případně i řízen semafory.

V průběhu stavebních prací může dojít ke krátkodobému obousměrnému omezení obsluhy stávajících zastávek Přerov,Dvořákova; Přerov,nem.; Přerov,Kozlovice,náves; Grymov,kaple; Prosenice,cukrovar, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně do 5 minut.