Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic v obcích Líšnice a Vyšehorky

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
22. 2. 2024 0:00 - 31. 10. 2024 23:00

Uzavírka silnic v obcích Líšnice a Vyšehorky

Z důvodu výstavby kanalizace a ČOV dojde k částečným uzavírkám silnic III/03539, II/644 a úplné uzavírce silnice III/03537 v obci Líšnice a úplné uzavírce silnice III/03537 v obci Vyšehorky.

Termín uzavírky: od 22. 2. 2024 do 31. 10. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933251, 933243 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce budou rozděleny do několika úseků a termínů:

 22. 2. 2024 – 30. 7. 2024 – částečná uzavírka III/03539 a II/644 v obci Líšnice

  2. 4. 2024 – 14. 4. 2024  úplná uzavírka III/03537 v obci Vyšehorky

15. 4. 2024 – 17. 5. 2024 + v termínu 15. 9. 2024 – 15. 10. 2024 (cca 14 dní)úplná uzavírka III/03537 v obci Líšnice

15. 9. 2024 – 15. 10. 2024 (cca 7 dní) – částečná uzavírka III/03539 v obci Líšnice na semafory

 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

 

V termínu 22. 2. 2024 – 30. 7. 2024 – částečná uzavírka III/03539 a II/644

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti zastávky Líšnice,náves, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby.


V termínu 2. 4. 2024 – 17. 5. 2024 + v termínu 15. 9. 2024 – 15. 10. 2024 (cca 14 dní) – úplná uzavírka III/03537

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 11, 13, 17, 25, 35, 4, 10, 12, 16 22, 26 linky 933251, které budou předčasně ukončeny / začínat v náhradní zastávce Líšnice,Vyšehorky,náves.

Zastávky Líšnice,náves a Líšnice,rozc. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 21, 29 budou vedeny ve svých trasách do náhradní zastávky Líšnice,Vyšehorky,náves, odkud budou pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou III/03537 Podolí – I/35 Mohelnice, ul. Třebovská – ul. Okružní do zastávky Mohelnice,aut.st.

Zastávky Líšnice,náves, Líšnice,rozc., Mohelnice,Újezd, Mohelnice,U podjezdu nebudou spoji č. 21 a 29 obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 33 bude po obsluze náhradní zastávky Líšnice,Vyšehorky,náves veden jednosměrnou objízdnou trasou III/03537 Podolí – I/35 Mohelnice, ul. Třebovská – I/35 – II/644 Újezd – Líšnice do zastávky Líšnice,rozc.

Zastávka Líšnice,náves nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 6 bude ze zastávky Mohelnice,aut.st. veden jednosměrnou objízdnou trasou ul. Okružní – III/4446 ul. Zábřežská – ul. Mlýnská – I/35 ul. Třebovská – III/03537 Podolí – Vyšehorky do náhradní zastávky Líšnice,Vyšehorky,náves a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Líšnice,Vyšehorky,náves nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna o cca 60 m dále směr Podolí, k náhradním označníkům.

 

Linka 933243

Spoj č. 15 (22:43 Líšnice,rozc. – 22:52 Pavlov,Veselí,rest.) bude na objezdu ze zastávky Líšnice,rozc. zpožděný o 5 až 10 minut.

 

Na linku 933251 bude v průběhu úplných uzavírek vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 15. 9. 2024 – 15. 10. 2024 (cca 7 dní) – částečná uzavírka III/03539 na semafory

Uvedeným úsekem silnice bude umožněn průjezd spojům linky 933251 po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet k mírnému zpoždění spojů zmíněné linky.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 251