Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka nájezdových a výjezdových ramp silnice I/35 v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2023 0:00 - 4. 5. 2023 23:00

Uzavírka nájezdových a výjezdových ramp silnice I/35 v Olomouci

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce nájezdových a výjezdových ramp silnice I/35 v Olomouci.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780439, 780442, 890302, 891340, 891341, 891343, 891346, 891347, 891364, 891923, 920512, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 890341, 890364, 890921, 890923, 891370, 891375, 891377, 891392, 891400, 891904, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

ETAPA 1: 1. 4. 2023 – 12. 4. 2023 – úplná uzavírka nájezdové větve I/35 ul. Velkomoravská směr Mohelnice, výjezdové větve I/35 ul. Velkomoravská směr Holice a nájezdové větve I/35 ul. Velkomoravská směr Přerov – uvedenými úseky nejsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje

ETAPA 2: 12. 4. 2023 – 23. 4. 2023 úplná uzavírka nájezdové větve I/35 ul. Tovární směr Přerov, výjezdové větve I/35 ul. Velkomoravská a výjezdové větve ul. Tovární směr hlavní nádraží – včetně BUS

ETAPA 3: 12. 4. 2023 – 4. 5. 2023 – částečná uzavírka I/35 ul. Tovární a ul. Velkomoravská – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

ETAPA 2: 12. 4. 2023 – 23. 4. 2023

Uvedenými úseky silnice I/35 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780400

Spoj č. 7 bude veden ze zastávky Olomouc,Kosmonautů po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou nájezd na I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova –III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 780411

Spoj č. 405 bude veden ze zastávky Olomouc,Kosmonautů po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou nájezd na I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoje č. 407, 409 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 72, 408, 410, 412, 466 budou z I/35 ul. Tovární vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 780439

Spoje č. 201, 203, 205, 207, 209 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Kosmonautů po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou nájezd na I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 780442

Spoje (mimo spoje č. 2 a 18) budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou nájezd na I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova –III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoje č. 2, 18 budou ze zastávky Olomouc,aut.nádr. vedeny po I/55 ul. Roslberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Fibichova; Olomouc,Kosmonautů nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linky 890302, 891364

Spoje ve směru do Olomouce budou vedeny dle platného jízdního řádu do zastávky Olomouc,hl.nádr., kde budou ukončeny.

Vybrané spoje budou pokračovat po ul. Jeremenkova – I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární do zastávky Olomouc,aut.nádr.

Zastávky Olomouc,Fibichova, Olomouc,aut.nádr. budou obsluhovány pouze vybranými spoji.

Spoje ve směru z Olomouce budou začínat v zastávce Olomouc,hl.nádr. a budou vedeny svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou začínat v zastávce Olomouc,aut.nádr. a budou vedeny po I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – ul. Vejdovského – ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou do zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávky Olomouc,aut.nádr., Olomouc,aut.nádr.podchod budou obsluhovány pouze vybranými spoji.

Linka 890341

Spoje č. 1, 2, 7 budou začínat / končit v zastávce Olomouc,hl.nádr.

Zastávky Olomouc,Fibichova, Olomouc,aut.nádr.podchod, Olomouc,aut.nádr. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 5 bude veden ze zastávky Olomouc,aut.nádr. po I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – ul. Vejdovského – ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou do zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude spojem č. 5 obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 6 bude veden ze zastávky Olomouc hl.nádr. po ul. Jeremenkova jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární do zastávky Olomouc,aut.nádr.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linky 890364, 891904 

Spoj č. 4 linky 890364 bude začínat v zastávce Olomouc,hl.nádr. a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Fibichova, Olomouc,aut.nádr.podchod, Olomouc,aut.nádr. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Spoje ve směru z Olomouce (mimo spoj č. 4 linky 890364) budou vedeny ze zastávky Olomouc,aut.nádr. po I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – ul. Vejdovského – ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou do zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Spoje ve směru do Olomouce budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. po ul. Jeremenkova jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární do zastávky Olomouc,aut.nádr.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 890921

Spoje ve směru z Olomouce budou vedeny ze zastávky Olomouc,aut.nádr. po I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – ul. Vejdovského – ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou do zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje ve směru do Olomouce (mimo spoj č. 26) budou po obsluze zastávky Olomouc,hl.nádr. vedeny po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární do zastávky Olomouc,aut.nádr.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoj č. 26 bude ukončen v zastávce Olomouc,hl.nádr.

Zastávky Olomouc,Fibichova, Olomouc,aut.nádr. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Linky 891340, 891341, 891923

Spoje ve směru do Olomouce budou vedeny dle platného jízdního řádu do zastávky Olomouc,hl.nádr., kde budou ukončeny.

Vybrané spoje budou pokračovat po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární do zastávky Olomouc,aut.nádr.

Zastávky Olomouc,Fibichova, Olomouc,aut.nádr. budou obsluhovány pouze vybranými spoji.

Spoje ve směru z Olomouce budou začínat v zastávce Olomouc,hl.nádr. a budou vedeny svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,aut.nádr. po I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – ul. Vejdovského – ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou do zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Olomouc,hl.nádr. bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Linky 891343, 891347

Spoje budou začínat / končit v náhradní zastávce Olomouc,aut.nádr. odkud budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Lipenská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,aut.nádr.podchod nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,aut.nádr., u označníku č. 17 pro linku 891343, u označníku č. 18 pro linku 891347.

Zastávka Olomouc,hl.nádr. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 891346

Spoje budou začínat / končit v náhradní zastávce Olomouc,aut.nádr. odkud budou vedeny po I/55 ul. Rolsberská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,aut.nádr.podchod nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,aut.nádr.

Zastávka Olomouc,hl.nádr. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 891370

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha obousměrnou objízdnou trasou po  ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Kosmonautů, Olomouc,Fibichova nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 6, 12, 14, 20, 24, 30, 34, 40, 42, 44 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Kosmonautů, popř. Olomouc,Fibichova po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Kosmonautů, Olomouc,Fibichova budou obsluhovány pouze výše uvedenými spoji.

Linka 891375

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha obousměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 891377

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha obousměrnou objízdnou trasou po  ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Fibichova nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 891392

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice obousměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Kosmonautů, Olomouc,Fibichova nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 469, 471 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 891400

Spoj č. 401 bude veden ze zastávky Olomouc,Kosmonautů po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou nájezd na I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 890923

Spoje č. 2, 5, 10 budou začínat / končit v zastávce Olomouc,hl.nádr.

Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 920500

Spoje budou ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha vedeny obousměrnou objízdnou trasou po  ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Kosmonautů, Olomouc,Fibichova nebudou obsluhovány bez náhrady.

Vybrané spoje ve směru na autobusové nádraží budou po obsluze zastávky Olomouc,Kosmonautů vedeny po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 920512

Spoje č. 1, 9, 2, 10 budou začínat / končit v zastávce Olomouc,aut.nádr.

Zastávky Olomouc,hl.nádr., Olomouc,aut.nádr.podchod nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 3, 5, 7, 11, 4, 6, 8, 12 budou začínat / končit v náhradní zastávce Olomouc,aut.nádr.

Zastávka Olomouc,hl.nádr. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Olomouc,aut.nádr.podchod nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,aut.nádr.

Linka 950904

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. po ul. Jeremenkova a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/35 ul. Tovární směr Mohelnice – ul. Velkomoravská – I/35 ul. Babíčkova – III/03551 ul. Holická – okružní křižovatkou na I/35 – ul. Velkomoravská – ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

V opačném směru budou vedeny ze zastávky Olomouc,aut.nádr. po I/55 ul. Rolsberská – I/35 ul. Tovární a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Velkomoravská – ul. Babíčkova – ul. Vejdovského –  ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou do zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Na linky 780411, 780439, 780442, 890302, 890341, 890364, 890921, 890923, 891340, 891341, 891343, 891346, 891347, 891364, 891370, 891375, 891377, 891392, 891923, 920500, 920512 budou v průběhu uzavírky vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Uzavřenými úseky jsou vedeny i linky 853913, 854914, 854921 dopravce Transdev Morava s. r. o. a linka 902923 dopravce Z – Group    bus a.s., které budou trasovány za stejných podmínek.

Ve výše uvedeném termínu nebudou na odjezdových tabulích v Olomouci zobrazovány aktuální časy odjezdů příměstských autobusových linek IDSOK. Pro bližší informace volejte Infolinku IDSOK 588 88 77 88.

ETAPA 3: 12. 4. 2023 – 4. 5. 2023

Uvedeným úsekem I/35 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.