Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka místní komunikace v Kunčicích, místní části Starého Města

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
3. 4. 2024 0:00 - 31. 5. 2024 23:00

Uzavírka místní komunikace v Kunčicích, místní části Starého Města

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce místní komunikace v Kunčicích, místní části Starého Města.

Termín uzavírky: od 3. 4. 2024 do 31. 5. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930213 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

3. 4. 2024 – 8. 4. 2024 ve dnech Po – Pá od 7:00 hod. do 17:00 hod. – úplná uzavírka místní komunikace – včetně BUS

9. 4. 2024 – 24. 4. 2024 a 24. 5. 2024 – 31. 5. 2024 – úplná uzavírka místní komunikace – mimo BUS

25. 4. 2024 – 23. 5. 2024 – úplná uzavírka místní komunikace – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 3. 4. 2024 – 8. 4. 2024 ve dnech Po – Pá od 7:00 hod. do 17:00 hod. – úplná uzavírka místní komunikace

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spoji č. 10, který bude vyjíždět ze zastávky Staré Město,Stříbrnice,obchod zpožděn cca o 5 min a spoji č. 12, který bude vyjíždět ze zastávky Staré Město,nám. zpožděn  cca o 5 min. a budou pokračovat ve svých trasách s tím, že nebudou provádět závlek ze silnice II/446 do MČ Kunčice.

Zastávka Staré Město,Kunčice,točna nebude obsluhována spoji č. 10, 12 bez náhrady.

Spojům č. 4, 16 bude umožněn průjezd stavbou na zastávku Staré Město,Kunčice,točna bez omezení.

 

Upozorňujeme, že spoje č. 10, 12 budou vedeny se zpožděním do 5 min.


V termínech 9. 4. 2024 – 24. 4. 2024  a 24. 5. 2024 – 31. 5. 2024 – úplná uzavírka místní komunikace

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 25. 4. 2024 – 23. 5. 2024 – úplná uzavírka místní komunikace

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které nebudou provádět závlek ze silnice II/446 do MČ Kunčice.

Zastávka Staré Město,Kunčice,točna nebude obsluhována bez náhrady.

 

 

Na zmíněnou linku bude v termínu od 25. 4. 2024 do 23. 5. 2024 vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 213