Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka křižovatky silnic III/4357 x III/4354 v obci Vrbátky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 4. 2024 0:00 - 5. 4. 2024 23:00

Uzavírka křižovatky silnic III/4357 x III/4354 v obci Vrbátky

Z důvodu pokládky nového povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic III/4357 x III/4354 v obci Vrbátky.

Termín uzavírky: od 2. 4. 2024 do 5. 4. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780412 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/4354 (před přejezdem P7593 od Štětovic) – vpravo přes účelovou komunikaci Cukrovaru Vrbátky a.s. a místní komunikaci – III/4357 do zastávky Vrbátky,ZŠ. Poté budou pokračovat po III/4357 směr Blatec – III//4353 Dubany, obslouží náhradní zastávku Vrbátky,Dubany a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Vrbátky,žel.přejezd nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na plochu v blízkosti silnice III/4354 na účelovou komunikaci Cukrovaru Vrbátky a.s. k náhradním označníkům.

Zastávka Vrbátky,pošta nebude obousměrně obsluhovány s náhradou ve stávající zastávce Vrbátky,ZŠ.

Zastávka Vrbátky,Dubany pro linku 780412 nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/4353 před restauraci U Ríšu č. p. 29, v opačném směru před RD č. p. 20 k náhradním označníkům.

Zastávka Vrbátky,Dubany pro spoj č. 3 linky 780400 zůstává v původní poloze.

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 412