Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka I/35 Černotín – Milotice nad Bečvou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 8. 2018 - 19. 10. 2018

Černotín – Milotice nad Bečvou, úplná uzavírka I/35

Termín: od 15.8.2018 do 19.10.2018

Dotčené linky: 920535 Hranice-Bělotín-Hustopeče n.Bečvou-Vysoká-Poruba, 920536 Skalička-Hranice-Milotice n.Bečvou-Hustopeče n.Bečvou a 920844 Přerov-Valašské Meziříčí-Bílá dopravce ARRIVA MORAVA

Z důvodu úplné uzavírky silnice I/35 mezi Černotínem a Miloticemi nad Bečvou budou dotčené linky vedeny po objízdné trase takto:
Linka 920535 – objízdná trasa spojů č. 201, 29, 200, 212, a 38 bude obousměrně vedena ze zastávky Špičky,točna zpět po silnici III/44016 na silnici III/44017 přes Hranické Loučky a po III/44018 do Milotic na zastávku Milotice n.Bečvou,E-TECHNIK, dále dle platného jízdního řádu. Zastávky Špičky,rozc. a Milotice n.Bečvou,u kaple nebudou obsluhovány. Tyto spoje budou náhradou zastavovat na zastávce Milotice n.Bečvou,E-TECHNIK. 
Spoje č. 202, 203, 207 a 208 budou začínat/končit na zastávce Milotice n.Bečvou,E-TECHNIK (místo neobsluhované zastávky Milotice n.Bečvou,u kaple), dále pojedou dle platného jízdního řádu.
Ostatní spoje linky 920535 nebudou touto etapou uzavírky dotčeny.
Linka 920536 – objízdná trasa bude obousměrně vedena ze silnice I/35 (od zastávky Černotín,rozc.) po silnici III/44019 přes Černotín a Hluzov, po III/44016 na zastávku Špičky,točna, zpět po III/44016 na III/44017, po III/44017 a 44018 přes Hranické Loučky  do Milotic nad Bečvou na zastávku Milotice n.Bečvou,E TECHNIK, dále dle platného jízdního řádu. Zastávka Špičky,rozc. nebude obsluhována. U spojů č. 6, 12, 20 a 22 nebude též obsluhována zastávka Černotín,rozc., náhradou budou tyto spoje zastavovat na zastávce Černotín,Obecní úřad.
Linka 920844 – objízdná trasa bude obousměrně vedena ze silnice I/35 po III/44019 přes Černotín a Hluzov, po III/44017 a III/44018 přes Hranické Loučky zpět na I/35, dále dle platného jízdního řádu. Všechny zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu a licence.

Objízdná trase výše uvedených linek bude obousměrně vedena ze silnice I/35 (třída Československé armády) po ulici Teplická (do dobu uzavírky bude tato MK obousměrná) a zpět na silnici I/35, dále dle platných jízdních řádů. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.