Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obcích Laškov a Pěnčín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 6. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Úplné uzavírky silnic v obcích Laškov a Pěnčín

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice II/448 v obci Laškov a silnice III/36635 v obci Pěnčín.

Termín uzavírky: od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 31. 10. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440, 780441 a 780442 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1:   1. 6. 2021 –  9. 6. 2021 (úplná uzavírka silnice II/448 v Laškově  včetně BUS)

Etapa 2: 10. 6. 2021 – 31. 10. 2021 (úplné uzavírky silnic II/448 v Laškově včetně BUS a silnice III/36635 v Pěnčíně mimo BUS)

Etapa 3:   1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 (úplná uzavírka III/36635 v Pěnčíně mimo BUS)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapy 1: 1. 6. 2021 – 9. 6. 2021 (úplná uzavírka silnice II/448 v Laškově včetně BUS)

Po dodatečném oznámení bude v termínu od 1.6. do 6.6.2021 umožněn průjezd spojům dotčené linky 780439. Řidiči budou na spojích dodržovat časy odjezdů dle platného výlukového jízdního řádu.

Od 7.6.2021 uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 10, 11, 18, 20, 32, 35, 6 linky 780439, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Laškov,čekárna, kde se otočí na přilehlé autobusové točně, zpět po II/448 – III/36635 Pěnčín – III/4487 – III/4488 – zpět na II/448 Ludéřov do zastávky Drahanovice,Ludéřov,rest. a dále ve svých trasách.

Ostatní spoje zmíněných linek nejsou tímto úsekem vedeny.

 

Na zmíněnou linku 780439 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu Etapy 2: 10. 6. 2021 – 31. 10. 2021 (úplné uzavírky silnic II/448 v Laškově včetně BUS a silnice III/36635 v Pěnčíně mimo BUS)

Uvedeným úsekem silnice II/448 v Laškově stále nebude umožněn průjezd spojům č. 10, 11, 18, 20, 32, 35, 6 linky 780439, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Laškov,čekárna, kde se otočí na přilehlé autobusové točně, zpět po II/448 – III/36635 Pěnčín – III/4487 – III/4488 – zpět na II/448 Ludéřov do zastávky Drahanovice,Ludéřov,rest. a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

 

AKTUÁLNĚ: V termínu od 13. 9. 2021 do 31. 10. 2021

V termínu od 13. 9. 2021 do 31. 10. 2021 dojde k omezení obslužnosti zastávky Laškov,čekárna pro oba směry a možnosti otáčení na přilehlé autobusové točně. Zastávka bude přemístěna o cca 160 m dále do prostoru parkoviště před obecním úřadem k náhradnímu označníku, kde bude umožněno i náhradní otáčení autobusů zajišťující spoje zmíněných linek.

 

Uvedeným úsekem silnice III/36635 v Pěnčíně bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavebního úseku. V Pěnčíně bude zachována průjezdnost místních komunikací okolo OÚ, po kterých autobusy provádí manipulační otáčení.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy stávajících zastávek Pěnčín,Zastávka a Pěnčín,Tvar, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

Na zmíněnou linku 780439 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu Etapy 3: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 (úplná uzavírka III/36635 v Pěnčíně mimo BUS)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavebního úseku. V Pěnčíně bude zachována průjezdnost místních komunikací okolo OÚ, po kterých autobusy provádí manipulační otáčení.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy stávajících zastávek Pěnčín,Zastávka a Pěnčín,Tvar, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 439