Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obci Všechovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 3. 2021 - 6. 6. 2021

Úplné uzavírky silnic v obci Všechovice

Z důvodu pokračujících stavebních prací na celkové rekonstrukci vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4387 (směr Kelč nebo Býškovice) s III/43910 (směr Rouské) v obci Všechovice.

Termín uzavírky: od 15. 3. do 6. 6. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920537, 920538, 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap – pokračování stavební akce z roku 2020:

15.3. – 25.4.2021 16.5.2021 2. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Kelč), III/43910 (směr Rouské) – včetně BUS

26.4. –   6.6.2021 3. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Býškovice), III/4389 (směr Horní Újezd) – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

15.3. – 25.4.2021 16.5.2021 2. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Kelč), III/43910 (směr Rouské)

V průběhu této etapy bude umožněno otáčení autobusů na okraji stavebního úseku v křiž. silnic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské) u domu č. p. 110.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 920537, které budou ukončeny ve Všechovicích v blízkosti domu č. p. 110, kde bude probíhat i otáčení autobusů. Spoje č. 7, 13, 22, 10 linky 920537 nebudou pokračovat dále do / z Provodovic.

Zastávka Všechovice,aut.st. nebude touto linkou obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na chodník před areál MŠ v blízkosti křižovatky silnic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské).

Zastávky Všechovice,U JuhyněProvodovice,rozc. nebudou touto linkou obsluhovány. Náhradou bude tyto zastávky obsluhovat vybranými spoji linka 771943.

Zastávka Všechovice,Jednota nebude obsluhována linkou 771943 bez náhrady.

Na zmíněnou linku 920537 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

 

Výše uvedené ukončení spojů v křižovatce v blízkosti domu č. p. 110 ve Všechovicích bude využívat i linka 948631 dopravce ČSAD Vsetín a.s.

Spoje 17, 27, 43 – budou ukončeny místo v zastávce Všechovice,aut.st. na náhradní zastávce v křižovatce před areálem MŠ.

Spoje 6, 32 budou začínat místo v zastávce Všechovice,aut.st. na náhradní zastávce v křižovatce před areálem MŠ.


26.4. – 6.6.2021 3. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Býškovice), III/4389 (směr Horní Újezd)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby po volné části vozovky do zastávky Všechovice,aut.st.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.