Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky mostů u obcí Troubelice a Libina

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
28. 11. 2022 0:00 - 7. 12. 2022 23:00

Úplné uzavírky mostů u obcí Troubelice a Libina

Z důvodu prací na demontáži mostních provizorií dojde k úplným uzavírkám mostů na silnici III/31548 v místě mostu ev. č. 31548-5 u obce Troubelice a silnice III/31545 v místě mostu ev. č. 31545-20 u obce Libina.

Termín uzavírky: od 28. 11. 2022 do 7. 12. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890327 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 930229, 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou v současný termín rozděleny do dvou úseků:

  • úplná uzavírka mostu ev. č. 31548-5 na silnici III/31548 u obce Troubelice
  • úplná uzavírka mostu ev. č. 31545-20 na silnici III/31545 u obce Libina

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úplná uzavírka mostu ev. č. 31548-5 na silnici III/31548 u obce Troubelice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (890327 a 932272), které budou předčasně ukončeny v zastávce Troubelice,sídliště, kde je možnost bezpečného otáčení autobusů zajišťující spoje zmíněných linek, nebo budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Troubelic ze silnice III/31548 – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 Lipinka, Veleboř – III/31549 Klopina do zastávky Klopina,rest., ve které budou umožněny přestupy cestujících, případně vybrané spoje budou vedeny po III/31548 až do zastávky Troubelice,Pískov,náves.

 

Linka 890327

Spoje č. 3, 9, 5, 4, 10 a 6, které v současné době obsluhují zastávku Troubelice,Pískov,náves budou zkráceny a ukončeny, případně budou začínat v zastávce Troubelice,sídliště, u které mají možnost bezpečného otočení.

V úseku Troubelice – Pískov nebude tato linka provozována bez náhrady.

Zastávka Troubelice,Pískov,náves nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

 

Linka 932272

Spoje, které v současné době obsluhují zastávky v úseku Troubelice – Pískov – Klopina budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Troubelic ze zastávky Troubelice,u Kropáčů silnice III/31548 – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 Lipinka, Veleboř – III/31549 Klopina do zastávky Klopina,rest., případně po III/31548 až do zastávky Troubelice,Pískov,náves. Spoje vedené výše uvedenou objízdnou trasou budou obsluhovat i nácestné zastávky v obcích Nová Hradečná, Lipinka, Veleboř v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.

Spojení mezi zastávkami Klopina,rest. a Troubelice,Pískov,náves budou zajišťovat nové spoje ve vybraných časech s návazností na současné spoje v zastávce Klopina,rest. nebo současné spoje budou provádět závlek z Klopiny do zastávky Troubelice,Pískov,náves a zpět.

Zastávka Troubelice,u Krškových nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Přesné trasování spojů a obsluha jednotlivých zastávek bude obsažena v připravovaném výlukovém jízdním řádu této linky. 


Úplná uzavírka mostu ev. č. 31545-20 na silnici III/31545 u obce Libina

 

Linka 930229

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které nemohou být převedeny, z důvodu časové a kilometrické náročnosti, na alternativní objízdnou trasu a celá linka bude zkrácena a provozována pouze v úseku Šumperk – Libina s tím, že:

Spoje č. 1, 9, 415, 417, 400, 416, 418 (mezi zastávkami Libina,nám.Kamenná,ŽD) budou zrušeny bez náhrady.

Spoje č. 3, 11, 15, 401, 403 budou předčasně ukončeny v zastávce Libina,ZŠ a následné spoje č. 2, 4, 10, 12, 16, 402 budou z této zastávky Libina,ZŠ začínat.

V úseku Libina – Obědné – Nedvězí – Kamenná nebude tato linka provozována bez náhrady.

Autobusové zastávky Libina,žel.st.; Libina,Obědné,kostel; Rohle,Nedvězí,rozc.; Kamenná,ŽD nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 229Linka 272Linka 327