Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky EXIT 253 a EXIT 248 silnice D35 Mohelnice – Olomouc

Změna v autobusové dopravě
30. 8. 2021 0:00 - 10. 10. 2021 23:00

Úplné uzavírky EXIT 253 a EXIT 248 silnice D35 Mohelnice – Olomouc

Z důvodu rekonstrukce vozovky na sjezdových a nájezdových rampách dojde k úplným uzavírkám silnice D35 Mohelnice – Olomouc, EXIT 253 Unčovice a EXIT 248 Nasobůrky.

Termín uzavírky: od 30. 8. 2021 do 10. 10. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890303, 890307, 890309, 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

EXIT 253 Unčovice    30. 8. 2021 – 19.   9. 2021

EXIT 248 Nasobůrky 20. 9. 2021 – 10. 10. 2021

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

V termínu 30. 8. 2021 – 19. 9. 2021 EXIT 253 Unčovice – úplná uzavírka sjezdů a nájezdů pro oba směry D35

 

Linka 890302

Spoje č. 6, 64, 78, 82, 86 budou vedeny ze zastávky Olomouc,U zlaté koule ve své trase na D35 a dále jednosměrnou objízdnou trasou – sjezd EXIT 261 Křelov – III/5709 ul. Topolanská – II/635 Unčovice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 950157

Spoje č. 1, 4, 7, 28 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z D35 – sjezd EXIT 261 Křelov – III/5709 ul. Topolanská – II/635 Unčovice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 20. 9. 2021 – 10. 10. 2021 EXIT 248 Nasobůrky – úplná uzavírka sjezdů a nájezdů pro oba směry D35

 

Linka 890303

Spoje č. 20, 36 budou vedeny ze zastávky Mladeč,nám. po silnici III/4499 na parkoviště Mladeč, kde se otočí a pojedou jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4499 zpět Mladeč – II/635 Sobáčov – Nasobůrky a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 890307

Spoje č. 2, 6, 24, 28 budou vedeny ze zastávky Mladeč,nám. po silnici III/4499 na parkoviště Mladeč, kde se otočí a pojedou jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4499 zpět Mladeč – II/635 Sobáčov – Nasobůrky a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 890309

Spoj č. 5 bude veden ze zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska jednosměrnou objízdnou trasou dále po silnici II/635 – II/635 Sobáčov – III/4499 Mladeč na parkoviště Mladeč, kde se otočí – zpět po III/4499 do zastávky Mladeč,nám. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 10 bude veden ze zastávky Mladeč,nám. po silnici III/4499 na parkoviště Mladeč, kde se otočí a pojede jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4499 zpět Mladeč – II/635 Sobáčov – Nasobůrky a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.