Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Ohrozimská v Plumlově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
20. 5. 2019 - 31. 5. 2019

Úplná uzavírka ulice Ohrozimská v Plumlově

Z důvodu opravy povrchu komunikace dojde k přesunu autobusové zastávky v Plumlově.
 
Termín uzavírky: od 20.5. do 31.5.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430 a 780434 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Ve zmíněném úseku bude umožněn průjezd spojům uvedených linek.
V průběhu stavebních prací bude nutné přesunout zastávku Plumlov,Ohrozimskáobou směrech k náhradním označníkům, dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujících.