Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Malé náměstí v Lošticích

Změna v autobusové dopravě
19. 7. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulice Malé náměstí v Lošticích

Z důvodu stavebních úprav dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Malé náměstí v Lošticích.

Termín uzavírky: od 19. 7. do 30. 9. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933245, 933247 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným uzavřeným úsekem místní komunikace ul. Malé náměstí není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Úsekem sil. III/4442 ul. Malé náměstí bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V důsledku stavební činnosti dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Loštice,škola (ve směru na náměstí Míru), která bude přemístěna o cca 30 m vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.