Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Hlavní v Mikulovicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
29. 6. 2019 - 30. 6. 2019

Úplná uzavírka ulice Hlavní v Mikulovicích

Z důvodu pořádání akce „Dny obce Mikulovice 2019“ bude omezený silniční provoz v ulici Hlavní v Mikulovicích i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 29.6.2019 (5:30 hod.) do 30.6.2019 (13:00 hod.).
 
Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950116 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedené linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Mikulovicích z ul. Hlavní – po ul. Nádražní – s odbočením na obchvat silnici I/44 – a dále ve stávající trase směr Jeseník.
 
Zastávka Mikulovice,ObÚ bude zrušena s náhradou ve stávající zastávce Mikulovice,žel.st.
 
Zastávka Mikulovice,PLASTFORM bude přemístěnanáhradnímu označníku na obchvat silnici I/44 ul. Hlavní, přibližně u domu č.p. 315.