Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic Postřelmovská a Bezručova v Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 7. 2022 0:00 - 24. 11. 2022 23:00

Úplná uzavírka ulic Postřelmovská a Bezručova v Zábřehu

Z důvodu rekonstrukce veřejného prostranství dojde k úplné uzavírce silnice III/31527 ulice Postřelmovská a místní komunikace ulice Bezručova ve městě Zábřehu.

Termín uzavírky: od 18. 7. 2022 do 24. 11. 10. 12. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930207, 930212, 930246, 930280, 932246, 932272, 932280, 932289, 933246, 933280, 936001, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

Etapa 1A: 18.   7. 2022 – 17.   9. 2022 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská od okružní křižovatky nám. Osvobození po křižovatku s ul. Bezručova + parkoviště za kulturním domem

Etapa 1B: 18.   9. 2022 – 10. 12. 2022 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská od okružní křižovatky nám. Osvobození po křižovatku s ul. Bezručova + parkoviště za kulturním domem + místní komunikace před prodejnou Denali

Etapa 2:  21. 10. 2022 – 24. 11. 2022 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská v místě křižovatky s ul. Bezručova (realizace oddálena do roku 2023)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1A: 18. 7. 2022 – 17. 9. 2022 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská od okružní křižovatky nám. Osvobození po křižovatku s ul. Bezručova + parkoviště za kulturním domem

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje ve směru Zábřeh – Postřelmov / Lesnice budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská (na aut. st. II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová) – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – III/31527 ul. Postřelmovská a dále ve svých trasách dle platných jízdních rádů.

 

Spoje končící či začínající v zastávce Zábřeh,poliklinika budou vedeny z III/31527 ul. Postřelmovská obousměrnou objízdnou trasou – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – a dále manipulačně z důvodu otočení autobusů na II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová – II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. a dále ve svých trasách dle platných jízdních rádů.

 

Linka 930212, sp. č. 6 bude veden z II/315 okružní křižovatky objízdnou trasou – nám. Osvobození – II/315 ul. Žižkova, ul. Valová, ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930280, sp. č. 9, 1 a 7 budou vedeny z III/31527 ul. Postřelmovská objízdnou trasou – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská, ul. Valová, ul. Žižkova, nám. Osvobození okružní křižovatka a dále ve svých trasách směr žel. st. dle platného jízdního řádu.

 

Linka 933246, sp. č. 11 a 33 budou vedeny z II/315 okružní křižovatky objízdnou trasou – nám. Osvobození – II/315 ul. Žižkova, ul. Valová, ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 932272, sudé spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,Na Křtaltě – ul. Na Křtaltě – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – a dále objízdnou trasou ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st.

 

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.

 

Linky MHD

 

Linka 936001

Spoje (směr nemocnice) budou vedeny ze zastávky Zábřeh,Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození – okružní křižovatka – nám. Osvobození s obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – ul. Žižkova – Masarykovo nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje (směr Skalička) budou vedeny za zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 okružní křižovatka – nám. Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – III/31527 ul. Postřelmovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.

 

Linka 936002

Spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,ČSA – ul. Tunklova – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Dlouhá do zastávky Zábřeh,Motel – zpět po III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – ul. Mánesova – ul. Severovýchod do zastávky Zábřeh,IV.škola – ul. Strejcova do zastávky Zábřeh,Strejcova – ul. Bezručova – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození – okružní křižovatka – nám. Osvobození do zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Sušilova do zastávky Zábřeh,Sušilova-škola a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.


Etapa 1B: 18. 9. 2022 – 10. 12. 2022 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská od okružní křižovatky nám. Osvobození po křižovatku s ul. Bezručova + parkoviště za kulturním domem + místní komunikace před prodejnou Denali

Trasování spojů zmíněných linek bude shodné jako v Etapa 1A.


Etapa 2: 21. 10. 2022 – 24. 11. 2022 úplná uzavírka silnice III/31527 ul. Postřelmovská v místě křižovatky s ul. Bezručova (realizace oddálena do roku 2023)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje ve směru Zábřeh – Postřelmov / Lesnice budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská (na aut. st. II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová) – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov), případně III/3701 (směr Lesnice) a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Vybrané spoje budou dále vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. po silnici II/315 ul. Valová, ul. Žižkova, nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a přes okružní křižovatku se vrátí zpět, nebo budou pokračovat po II/315 ul. Československé armády směr žel. st.

 

Spoje končící či začínající v zastávce Zábřeh,poliklinika budou vedeny z III/31527 ul. Postřelmovská obousměrnou objízdnou trasou ul. Třešňová s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Zábřeh,Třešňová – a dále manipulačně z důvodu otočení autobusů ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka na nám. Osvobození a stejnou trasou zpět s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Zábřeh,Třešňová a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Linka 930212, sp. č. 6 bude veden II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – III/36919 – I/44 (směr Postřelmov) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930280, sp. č. 9, 1 a 7 budou vedeny z I/44 (od Postřelmova) – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská – ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – II/315 ul. Československé armády a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 933246, sp. č. 11 a 33 budou vedeny z I/44 (od Postřelmova) – III/36919 – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Dvorská – ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – okružní křižovatka – II/315 ul. Československé armády a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 932272, sudé spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,Na Křtaltě – ul. Na Křtaltě – ul. Třešňová – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st.

 

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,nám.Osvobození.

 

Linky MHD

 

Linka 936001

Spoje (směr nemocnice) budou vedeny ze zastávky Zábřeh,Na Křtaltě – ul. Na Křtaltě – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje (směr Skalička) budou vedeny za zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – II/315 okružní křižovatka – ul. Československé armády – ul. Tunklova – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – dále ve stávající trase do zastávky Zábřeh,Zubní odd. – ul. Bezručova – ul. Mánesova – ul. Na Hejtmance – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,Třešňová (směr nemocnice) nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,nám.Osvobození.

 

Linka 936002

Spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,ČSA – ul. Tunklova – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Dlouhá do zastávky Zábřeh,Motel – zpět po III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Alšova – ul. Severovýchod do zastávky Zábřeh,IV.škola – ul. Strejcova do zastávky Zábřeh,Strejcova – ul. Bezručova – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. – II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – nám. Osvobození – okružní křižovatka – nám. Osvobození s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Sušilova do zastávky Zábřeh,Sušilova-škola a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,nám.Osvobození.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 207Linka 212Linka 246Linka 272Linka 280Linka 289