Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Nádražní v obci Hlubočky

Změna v autobusové dopravě
23. 9. 2019 - 27. 9. 2019

Úplná uzavírka ul. Nádražní v obci Hlubočky

Z důvodu opravy žel. přejezdu P7529 v ul. Nádražní v obci Hlubočky bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 23.9.2019 7:00 hod. do 27.9.2019 19:00 hod. – ZRUŠENO!

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Mrsklesy,kulturní dům nebo Mrsklesy,křižovatka po silnici III/44318 před obec Kovákov, kde odbočí vlevo na účelovou komunikaci do Velké Bystřice a dále odbočí na silnici III/44317 do Mariánského Údolí.

Zastávka Mrsklesy,Kovákov bude obousměrně zrušena s náhradou u přenosného označníku v blízkosti křižovatky silnice III/44318 a účelové komunikace.

 

Z důvodu vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění cca do 3 minut.