Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Lidická v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka ul. Lidická v Prostějově

Z důvodu stavebních prací na vodovodní síti v ul. Dobrovského dojde i k úplné uzavírce ul. Lidická v Prostějově.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408, 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem ul. Dobrovského není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Uvedeným úsekem ul. Lidická nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780407     

Spoje budou ze zastávky Prostějov,aut.st. vedeny ve své trase silnicí II/367 ul. Dolní a dále po jednosměrné objízdné trase – ul. Jezdecká s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Lidická – vpravo  ul. Okružní –  okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linky 780408, 780409, 780410

Spoje (mimo spoj č. 16, linky 780409, který nebude uzavírkou dotčený) budou ze zastávky Prostějov,aut.st., případně zastávky Prostějov,Dolní FTL vedeny ve své trase silnicí II/367 ul. Dolní a dále po obousměrné objízdné trase – ul. Jezdecká s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Lidická – vpravo ul. Okružní –  okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Lidická nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna na ul. Jezdecká k náhradním označníkům.

 

V důsledku souběžně probíhající uzavírky ul. Lidická v Prostějově v termínu od 31.5. do 16.7.2021 došlo k přetrasování zmíněných linek mimo uvedený úsek ul. Lidické na ul. Jezdeckou v Prostějově, kde jsou obousměrně stanoveny i náhradní zastávky Prostějov,Lidická. Proto změny v dopravní obsluze plynoucí z této stavební akce budou plynule navazovat na tyto současné podmínky ve vedení spojů zmíněných linek a přemístění zastávky, více informací o této uzavírce naleznete zde.


Uvedeným úsekem ul. Lidická je vedena i linka 810630 Vyškov – Pustiměř – Drysice – Želeč – Prostějov dopravce VYDOS BUS a.s., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.