Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Legionářská v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2023 0:00 - 3. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka ul. Legionářská v Olomouci

Z důvodu opravy komunikace a prostoru autobusové zastávky dojde k úplné uzavírce ulice Legionářská v Olomouci.

Termín uzavírky: od 7. 7. 2023 do 3. 9. 1. 9. 2023 do 18:00 hod. (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891392 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 7. 7. 2023 do 20. 8. 2023 a od 24. 8. 2023 do 1. 9. 2023 do 18:00 hod.

Úplná uzavírka ul. Legionářská bude realizována v úseku mezi křižovatkami ve směru křižovatka ul. Sokolská – křižovatka silnice II/448 ul. Studentská včetně autobusové zastávky Olomouc,Nám.Hrdinů označník I a H.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou převedeny na volnou část vozovky v protisměru, kde bude pomocí přechodného dopravního značení zajištěn obousměrný průjezd BUS. Současně bude umožněno BUS odbočování vlevo z ul. Studentská do ul. Legionářská.

 

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů označník H jejíž obslužnost zajišťují spoje zmíněné linky 891392, bude v termínu rekonstrukce přemístěna cca o 60 m zpět ve směru jízdy na chodník vedle budovy polikliniky SPEA k náhradnímu označníku.

 

Obsluha předmětné zastávky v náhradní poloze bude zajišťována současně linkami MHD i VLD.


V termínu od 21. 8. 2023 do 23. 8. 2023

Z důvodu vložené stavební akce, při které bude probíhat oprava povrchu vozovky za úplné uzavírky v křižovatce ul. Legionářská v Olomouci v úseku vyústění na II/448 ul. Studentskou včetně autobusové dopravy.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

 

Směr Tržnice – Střelnice

Spoje budou vedeny po tř. Svobody – nám. Nár. Hrdinů – ul. Palackého – ul. Hynaisova (u budovy FN Kliniky zubního lékařství) – II/448 ul. Hynaisova – ul. Studentská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů (označník H) nebude linkou 891392 obsluhována v náhradní poloze na chodníku vedle budovy SPEA, ale bude přemístěna cca o 200 m zpět do stejnojmenné stávající zastávky Olomouc,Nám.Hrdinů (označník G – naproti České spořitelny).

 

Směr Střelnice – Tržnice

Spoje budou vedeny po II/448 ul. Studentská – ul. Hynaisova – ul. Wellnerova – ul. Palackého – nám. Nár. Hrdinů – tř. Svobody a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů (označník F) bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.