Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice v obci Horní Štěpánov

Změna v autobusové dopravě
28. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Horní Štěpánov, uzavírka silnice III/36618

Po dobu trvání úplné uzavírky (včetně BUS) budou spoje linek 780435, 780436 (mimo spoj č. 3 do 30. 6. 2018), 780444 (mimo spoj č. 8 – do 30. 6. 2018) a 729291 vedeny po objízdné trase. Objízdná trasa bude vedena ze silnice III/36618 po MK (odbočení na MK u domu č.p. 225, návrat na III/36618 „u bytovky“) na náhradní zastávku Horní Štěpánov,u rybníka umístěnou na silnici III/36618. Na této náhradní zastávce budou spoje uvedených linek začínat/končit. Zastávky Horní Štěpánov, Horní Štěpánov,točna a Horní Štěpánov,Pohora (zastávka Horní Štěpánov,Pohora pouze linka 780444 – spoje č. 7, 9 a 11) nebudou po celou dobu uzavírky obsluhovány. Zastávka Horní Štěpánov,u rybníka bude přemístěna na silnici III/36618 do prostoru „u bytovky“.

Objízdná trasa spoje č. 3 linky 780436 a spoje č. 8 linky 780444 (v opačném směru) bude vedena ze zastávky Brodek u Konice,nám. po silnici III/37356, vlevo po MK a po silnici III/37354 na zastávku Horní Štěpánov,točna. Na této zastávce budou uvedené spoje ukončeny/začínat. Tato objízdná trasa (pro 780436/3 a 780444/8) platí v termínu od 28. 4. do 30. 6. 2018. V tomto období nebudou uvedenými spoji obslouženy zastávky Brodek u Konice,hor.konec; Brodek u Konice,sušička; Brodek u Konice,rozc.Skřípov; Horní Štěpánov,Nové Sady; Horní Štěpánov,u rybníka a Horní Štěpánov.

Od 1. 7. 2018 budou uvedené dva spoje vedeny dle výše uvedeného.

Po dobu trvání úplné uzavírky (včetně BUS) budou spoje linky 729277 ukončeny/začínat na zastávce Horní Štěpánov,točna. Zastávky Horní Štěpánov, Horní Štěpánov,u rybníka a Horní Štěpánov,Nové Sady nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.