Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice Těšice – Nezamyslice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna ve vlakové dopravě
22. 8. 2013 - 25. 8. 2013

silnice I/47 Těšice – Nezamyslice

Z důvodu realizace stavby „Silnice I/47 Těšice – Nezamyslice“ bude silnice pro autobusy uzavřena v termínu od 22. do 25. srpna.

Uzavřeným úsekem silnice jsou vedeny pravidelné linky dopravců FTL Prostějov a KRODOS BUS: • 780756 Nezamyslice-Tištín-Morkovice-Slížany-Uhřičice • 770430 Bystřice p. Host.-Kroměříž-Vyškov-Brno

Objízdná trasa pro autobusy bude vedena z Těšic po silnici III/42811 do Tištína, vlevo po III/43312 a zpět do Nezamyslic. Zastávka Nezamyslice bude přemístěna k přenosnému označníku o cca 50 m.

Dopravní opatření dopravce FTL Prostějov je přílohou této informace.