Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4578 v obci Velké Kunětice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 5. 2023 0:00 - 30. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4578 v obci Velké Kunětice

Z důvodu pokračujících prací na budování kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/4578 v obci Velké Kunětice.

Termín uzavírky: od 2. 5. 2023 do 30. 9. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa 1: 2. 5. 2023 – 31. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/4578 od křižovatku s místní komunikací směr MČ Strachovičky po budovu bývalé školy č. p. 7 v obci Velké Kunětice – včetně BUS

Etapa 2: 1. 8. 2023 – 30. 9. 2023 úplná uzavírka silnice III/4578 od RD č. p. 149 po místní komunikaci směr MČ Strachovičky – včetně BUS

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

 

Etapa 1: 2. 5. 2023 – 31. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/4578 od křižovatku s místní komunikací směr MČ Strachovičky po budovu bývalé školy č. p. 7 v obci Velké Kunětice  

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny

po následujících objízdných trasách:

Linky 950119, 950121

Spoje (mimo spoj č. 5 linky 950121) budou vedeny ze zastávky Velké Kunětice,Františkov  po silnici III/4578 a dále obousměrnou objízdnou trasou u prodejny COOP odbočení na místní komunikaci směr MČ Strachovičky do náhradní zastávky Velké Kunětice,rest. – II/455 MČ Strachovičky – II/457 s obsluhou zastávky Velké Kunětice,st.hr. (pouze na výstup) – Velké Kunětice – III/4578 do zastávky Velké Kunětice,škola a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoj č. 5 linky 950121 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze Supíkovic po silnici II/455 – Velké Kunětice, MČ Strachovičky – II/457 Velké Kunětice do zastávky Velké Kunětice,škola, bez obsluhy mezilehlých zastávek.

Zastávka Velké Kunětice,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m na místní komunikaci směr Strachovičky v blízkosti RD č. p. 116, k náhradním označníkům.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 minut.

 

V průběhu etapy 1 (2 dny v daném termínu, termín bude upřesněn) nebude možné z důvodu překopu silnice III/4578 obsluhovat zastávku Velké Kunětice,škola v původní poloze.

Zastávka Velké Kunětice,škola nebude pouze v tomto termínu obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna pro oba směry na volnou plochu za budovou č. p. 1 k náhradnímu označníku, kde bude probíhat i otáčení BUS.

Linka 950115

Spoje č. 7, 23, 13, 4, 10, 12, 24 budou začínat / končit v náhradní zastávce Velké Kunětice,škola přemístěné na volnou plochu za budovou č. p. 1, kde bude probíhat i otáčení BUS.


Etapa 2: 1. 8. 2023 – 30. 9. 2023 úplná uzavírka silnice III/4578 od RD č. p. 149 po místní komunikaci směr MČ Strachovičky

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 950119 a 950121, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze Supíkovic po silnici II/445 MČ Strachovičky do náhradní zastávky Velké Kunětice,rest. – II/457 s obsluhou zastávky Velké Kunětice,st.hr. (pouze pro výstup) – II/457 Velké Kunětice – III/4578 do zastávky Velké Kunětice,škola a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Velké Kunětice,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 650 m na silnici II/445 v MČ Strachovičky v blízkosti RD č. p. 229, k náhradním označníkům.

Zastávka Velké Kunětice,Františkov nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Na linky 950119 a 950121 budou ve druhém termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 119Linka 121