Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44932 ul. Fibichova v Držovicích

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 7. 2020 - 30. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/44932 ul. Fibichova v Držovicích

Z důvodu pokračující výstavby kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice III/44932 ul. Fibichova v Držovicích.

Termín uzavírky: od 7.7. do 30.9.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780402 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

  7.7. – 14.9.2020 Etapa 1 (stavba na III/44932 ul. Fibichova v úseku od křiž. s ul. Olomoucká po křiž. s ul. U Cihelny)

14.9. – 30.9.2020 Etapa 2 (stavba na III/44932 ul. Fibichova v úseku od křiž. s ul. Olomoucká přes křiž. s ul. U Cihelny a dále směr D46)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem v rámci obou etap nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Držovicích ul. SNP s obsluhou zastávky Držovice,kostel – dále rovně po ul. SNP – vlevo ul. Svadůvky – s odbočením vlevo na ul. Olomoucká a dále ve své trase dle licence.

Zastávka Držovice,cihelna nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejbližší stávající zastávka bude Držovice,kostel.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného výlukového jízdního řádu.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Z důvodu bezpečných průjezdů autobusů bude silniční provoz v ulicích SNP (od kostela) a Svadůvky upraven přechodným dopravním značením.