Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4491 v obci Plinkout

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2022 0:00 - 13. 7. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4491 v obci Plinkout

Z důvodu opravy vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4491 v obci Plinkout.

Termín uzavírky: od 19. 4. 2022 do 31. 7.  12. 7. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890322, 890324 a 890326 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4491 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ve směru od Dlouhé Loučky po silnici III/4491 do obce Plinkout a dále obousměrnou objízdnou trasou – vlevo po místní komunikaci okolo ČOV s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Dlouhá Loučka,Plinkout,dol.konec – vpravo po místní komunikací okolo areálu zemědělského družstva Plinkout – vpravo na nově vybudovanou místní komunikaci za kulturním domem č. p. 43 do náhradní zastávky Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota. V křižovatce těchto místních komunikací bude docházet i k manipulačnímu otáčení BUS.

Zastávka Dlouhá Loučka,Plinkout,dol.konec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m u křižovatky silnic III/4491 s místní komunikací v blízkosti ČOV k náhradním označníkům.

Zastávka Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově vybudovanou místní komunikaci za kulturním domem č. p. 43 k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.