Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44813 v obci Drahanovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
9. 5. 2023 0:00 - 17. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44813 v obci Drahanovice

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44813 v obci Drahanovice směr Kníničky.

Termín uzavírky: od 9. 5. 2023 do 14. 5. 2023 17. 5. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891378 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

 

Linka 780439

Spoje č. 1, 20 a 32 budou po obsluze stávající zastávky Drahanovice,Ludéřov,rest. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/448 Drahanovice do stávající zastávky Drahanovice,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 13 bude po obsluze stávající zastávky Drahanovice,škola veden objízdnou trasou III/44812 – II/448 Ludéřov do stávající zastávky Drahanovice,Ludéřov,rest., kde se na návsi otočí a bude pokračovat dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Drahanovice,Kníničky,rozc. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

 

Linka 891378

Spoje č. 5, 6, 8 a 9 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Drahanovicích po II/448 do Ludéřova – III/4489 s obsluhou stávající zastávky Drahanovice,Kníničky,rozc. – III/44813, kde se na místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 19 otočí – stejnou trasou zpět do Ludéřova a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.