Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44649 v obci Staré Město, MČ Stříbrnice

Změna v autobusové dopravě
28. 6. 2021 0:00 - 26. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44649 v obci Staré Město, MČ Stříbrnice

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44649 v místě mostu ev. č. 44649-3 v obci Staré Město, MČ Stříbrnice.

Termín uzavírky: od 28. 6. 2021 7. 7. 2021 (opožděný termín) do 26. 10. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930213 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase přes souběžnou místní komunikaci na soukromém pozemku, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Autobusy zmíněné linky budou pokračovat ze zastávky Staré Město,Stříbrnice,statek dále po III/44649 – vpravo na most a místní komunikaci na soukromém pozemku – s napojením zpět na silnici III/44649 do konečné zastávky Staré Město,Stříbrnice,obchod.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení, včetně umožnění otáčení autobusů na stávající točně za konečnou zastávkou.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněné linky přibližně do 5 minut.