Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44638 u obce Hraběšice

Změna v autobusové dopravě
9. 7. 2020 - 20. 7. 2020

Úplná uzavírka silnice III/44638 u obce Hraběšice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/44638 u obce Hraběšice.

Termín uzavírky: od 9.7. do 20.7.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930214 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Na základě domluvy se zhotovitelem bude zmíněná linka vedena následovně:

 

V termínu přípravných prací:

uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky každý den vždy od 00:00 do 7:10 hod. a od 15:30 do 24:00 hod. V průběhu dne mezi uvedenými časy nejsou ve zmíněném úseku na uvedené lince provozovány žádné spoje.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

Nedělní spoje č. 203 a 204 budou vedeny ve své trase bez omezení, dle licence.

 

V termínu pokládky živičných vrstev – realizace v pracovní dny od 14.7.2020 do 15.7.2020:

uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky každý pracovní den pouze od 00:00 do 7:10 hod. V ostatních časech zbytku dne budou spoje předčasně ukončeny v zastávce Vikýřovice,rozc.Nový Malín.

Zastávky Hraběšice,Krásné,u lomu; Hraběšice,obchod; Hraběšice,konečná nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

Nedělní spoje č. 203 a 204 budou vedeny ve své trase bez omezení, dle licence.