Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44638 mezi Vikýřovicemi a Hraběšicemi

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 3. 2022 0:00 - 20. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44638 mezi Vikýřovicemi a Hraběšicemi

Z důvodu rekonstrukce železničního mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44638 mezi Vikýřovicemi a Hraběšicemi.

Termín uzavírky: od 24. 3. 2022 do 20. 8. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930214 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/44638 ul. Hraběšická ve Vikýřovicích – vpravo III/44636 ul. K Lužím s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Vikýřovice,u penzionu – dále po III/44636 ul. Vikýřovická, Šumperk – II/446 Nový Malín, místní část Plechy – III/44631 Nový Malín – III/44632 – v blízkosti vodní nádrže s napojením zpět na III/44638 do zastávky Vikýřovice,rozc.Nový Malín a dále ve svých trasách směr Hraběšice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Vikýřovice,u penzionu (na silnici III/44638) nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/44636 ul. K Lužím k náhradním označníkům.

Zastávky Vikýřovice,rozc.k letištiVikýřovice,vodní nádrž nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 214