Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4446 ul. Zábřežská v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě
3. 8. 2020 - 30. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4446 ul. Zábřežská v Mohelnici

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4446 ul. Zábřežská v Mohelnici.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932246, 932275, 932284, 933240, 933241, 933242, 933243, 933244, 933245, 933246, 933248, 933249, 933250, 933251, 933252, 933253  dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

3.8. – 23.8.2020 a 26.8. – 30.8.2020 úplná uzavírka mimo BUS

24.8. – 25.8.2020 úplná uzavírka včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 3.8. – 23.8.2020 a 26.8. – 30.8.2020 úplná uzavírka mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky ve stavebním úseku.

Zastávka Mohelnice,PENNY MARKET nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 70m vpřed na chodník k přenosnému označníku.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných JŘ.

 

V termínu 24.8. – 25.8.2020 úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 933246

Sp. č. 105 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 23, na sil. I/35 a po sil. I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice,Libivá,rest. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

 

Linka 932275

Sp. č. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 19 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644, ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut. st.

Nebudou obsluhovány zastávky Mohelnice,PENNY MARKETMohelnice,Mlýnská.

Sp. č. 6, 8, 10, 16, 18, 20 a 22 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, s odbočením na sil. II/444 a po MK ul. Družstevní, sil. III/4446 ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut. st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávky Mohelnice,kino.

 

Linka 932284

Sp. č. 6 a 8 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, na sil. II/444, II/644, ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut. st.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 5 a 9 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká s odbočením na sil. II/444 a po MK ul. Družstevní, sil. III/4446 ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut. st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,kino.

 

Linka 933241

Sp. č. 1, 3, 15 a 21 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644, ul. Olomoucká na náhradní zastávku Mohelnice,aut. st. a dále na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 235, sil. I/35, EXIT 234, ul. Třebovská na zastávku Mohelnice,Třebovská a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 23, 7, 9, 11, 17 a 19 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, sil. II/444, EXIT 235, sil. I/35, EXIT 234, ul. Třebovská na zastávku Mohelnice,Třebovská a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 2, 4, 12, 14 a 18 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444 a po MK ul. Družstevní, sil. III/4446, ul. 1. máje, ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut. st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,kino.

 

Linka 933242

Liché spoje – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 235 na sil. I/35, sil. I/44, sil. III/ 4446, ul. Zábřežská, MK ul. Květná, MK ul. Růžová na zastávku Mohelnice,Růžová a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sudé spoje – ze zastávky Mohelnice,Pionýrů dále po ul. Pionýrů na ul. Květná, sil. III/4446, ul. Zábřežská, sil. I/44, EXIT 234, sil. I/35, ul. Třebovská, okružní křižovatka, MK ul. Okružní na zastávku Mohelnice,aut. st.

Nebudou obsluhovány zastávky Mohelnice,Pod bránou; Mohelnice,Tržnice a Mohelnice,Mlýnská.

 

Linka 933243

Sp. č. 1 a 9 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446 MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644, ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut. st.

Zastávky budou obslouženy dle JŘ.

Sp. č. 2, 4 a 10 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, MK ul. Družstevní, sil. III/4446, ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,ul.1.máje a dále dle JŘ.

Zastávky budou obslouženy dle JŘ.

 

Linka 933244

Sp. č. 13 a 17 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644, ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut. st. a dále dle JŘ.

Zastávky budou obslouženy dle JŘ.

Sp. č. 12 a 24 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, MK ul. Družstevní, sil. III/4446, ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,ul.1.máje a dále dle JŘ.

Zastávky budou obslouženy dle JŘ.

 

Linka 933245

Sp. č. 5, 7 a 11 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644, ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut. st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 6 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644 ul. Olomoucká, sil. II/444, MK ul. Družstevní, sil. III/4446, ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul.1.máje a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,kino.

Sp. č. 8 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644 MK ul. Olomoucká, sil. II/444, MK ul. Družstevní, sil. III/4446, ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut. st.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,kino.

 

Linka 933246

Sp. č. 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 55 a 45 –  ze zastávky Mohelnice,aut. st. na ul. Olomoucká, sil. II/444, sil. I/35, sil. I/44 do Libivé na zastávku Libivá,rest. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 5, 51, 47 a 49 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644,  ul. Olomoucká na náhradní zastávku Mohelnice,aut. st. a dále na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 234, sil. I/35, sil. I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice,Libivá,rest. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Spoj č. 2 ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. dále po silnici I/44 a silnici D35 s výjezdem na silnici I/35 ul. Třebovská a ul. Okružní na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st. a na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po silnici III/4446 a ul. 1. máje  na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul. 1.máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut.st. a dále dle JŘ. Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino. Spoj bude zajíždět na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st.

Spoje č. 4, 24, 42 a 52 ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. dále po silnici I/44 a silnici D35 s výjezdem na silnici I/35 ul. Třebovská a ul. Okružní na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st. a na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnici III/4446 a ul. 1. máje na zastávku Mohelnice, SIEMENS ul. 1.máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut.st. s výjezdem na silnici III/4446, ul. Družstevní, na silnici II/444, II/644 ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut.st. a dále dle JŘ.

Nebudou obsluhovány zastávky Mohelnice,kino a Mohelnice,PENNY MARKET.

 

Linka 933248

Spoje č. 9 a 15 ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut.st. výjezdem na silnici III/4446, ul. Družstevní, na silnici II/444, II/644 ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut.st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice, PENNY MARKET.

Spoje č. 2, 4, 6 a 10 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnici III/4446 a ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul. 1.máje a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

 

Linka 933249

Spoj č. 1 ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut.st. výjezdem na silnici III/4446, ul. Družstevní, na silnici II/444, II/644 ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut.st.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Spoje č. 9 a 11 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnici III/4446, ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut.st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

Spoj č. 10 ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut.st. výjezdem na silnici III/4446, ul. Družstevní, na silnici II/444, II/644 ul. Olomoucká na zastávku Mohelnice,aut.st.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Spoje č. 2 a 14 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnici III/4446 a ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul. 1.máje a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

 

Linka 933250

Spoj č. 1, 3, 5, 9, 11 a 13 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnicí III/4446, ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut.st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

Spoje č. 2, 4, 6, 8, 12 a 14 ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut.st. výjezdem na silnici III/4446, ul. Družstevní, na silnici II/444, II/644 ul. Olomoucká, zastaví na zastávce Mohelnice,aut.st.

Nebudou obsluhovány zastávky Mohelnice,PENNY MARKET a Mohelnice,Mlýnská.

 

Linka 933251

Sp. č. 7, 9, 15, 19, 23, 25, 27 a 31 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 235, sil. I/35, EXIT 234, ul. Třebovská na zastávku Mohelnice,Třebovská a dále dle JŘ.

Nebude obsluhována zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 3, 21, 29 a 33 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, sil. II/644, ul. Olomoucká na náhradní zastávku Mohelnice,aut. st. a dále na sil. II/644 ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 235, sil. I/35, EXIT 234, ul. Třebovská na zastávku Mohelnice,Třebovská a dále dle JŘ.

Nebudou obsluhovány zastávky Mohelnice,PENNY MARKET a Mohelnice,Mlýnská.

Sp. č. 2, 14, 18, 20, 24, 26 a 28  – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, MK ul. Družstevní, sil. III/4446, ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul. 1. máje nebo zastávku Mohelnice,SIEMENS aut. st. a dále dle JŘ.

Zastávky budou obslouženy dle JŘ.

Spoj č. 4 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnicí III/4446 a ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul.1.máje a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

 

Linka 933252

Spoje č. 1 a 17 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnicí III/4446 a ul. 1. máje na zastávku Mohelnice,SIEMENS ul. 1.máje a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

Spoje č. 7, 9, 13 a 15 ze zastávky Mohelnice,aut.st. na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnicí III/4446, ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice,SIEMENS aut.st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino.

Spoje č. 2, 4, 10, 12, 14, 18 a 20 ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut.st. výjezdem na silnici III/4446, ul. Družstevní, na silnici II/444, II/644 ul. Olomoucká, zastaví na zastávce Mohelnice,aut.st.

Nebudou obsluhovány zastávky Mohelnice,PENNY MARKET a Mohelnice,Mlýnská.

 

Linka 933253

Sp. č. 1, 5, 7, 13 a 15 – ze zastávky Mohelnice,aut. st. na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 235, sil. I/35 a po sil. I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice,Libivá,rest. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Sp. č. 9 a 11 – ze zastávky Mohelnice,SIEMENS aut. st. na sil. III/4446, MK ul. Družstevní, sil. II/444, II/644 MK, ul. Olomoucká na náhradní zastávku Mohelnice,aut. st. a dále na sil. II/644, ul. Olomoucká, sil. II/444, EXIT 235, sil. I/35 a po sil. I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice,Libivá,rest. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,PENNY MARKET.

Spoje č. 8 a 16 ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. dále po silnici I/44 a silnici D35 s výjezdem na silnici I/35 ul. Třebovská a ul. Okružní na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st. a po otočení zpět na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnicí III/4446 a ul. 1. máje na zastávku Mohelnice, SIEMENS ul. 1.máje a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino. Spoje budou zajíždět na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st.

Spoj č. 12 ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. dále po silnici I/44 a silnici D35 s výjezdem na silnici I/35 ul. Třebovská a ul. Okružní na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st. a po otočení zpět na II/644 ul. Olomoucká s odbočením na silnici II/444 a po ul. Družstevní, silnicí III/4446, ul. 1. máje a ul. Nádražní na zastávku Mohelnice, SIEMENS aut.st. a dále dle JŘ.

Nebude obsluhovaná zastávka Mohelnice,kino. Spoj bude zajíždět na náhradní zastávku Mohelnice,aut.st.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.