Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44431 v obci Dolany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
14. 8. 2013 - 4. 9. 2013

silnice III/44431 v obci Dolany

Od středy 14. srpna 2013 do 4. září 2013 je uzavřena silnice III/44431 v obci Dolany. Předmětem uzavírky je konkrétně úsek od Kartouzky po Nové Sady. Důvodem uzavírky je oprava povrchu komunikace po výstavbě kanalizace.

Uzavřený úsek je obsluhován linkami dopravce ARRIVA MORAVA a.s.:

• 890701 Olomouc-Dolany-Pohořany-Jívová

• 890707 Hlubočky-Dolany-Pohořany

Po dobu úplné uzavírky pojedou obě linky po objízdné trase, která povede ze zastávky Dolany, Pod Kartouzkou po silnici III/44314, III/44440 a III/44431 na zastávku Dolany, Véska, náves. Po otočení se budou pokračovat po stávající trase na Pohořany, Jívovou. Objízdná trasa je obousměrná. S ohledem na délku objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním. Zastávka Dolany, Pod Kartouzkou pro směr na Pohořany bude přemístěna k přenosnému označníku zastávky. Z důvodu zajištění přestupu v Dolanech na linku 890700 bude spoj 332 na lince 890707 s odjezdem ve 20:55 hod. uspíšen o 5 minut na odjezd z Pohořan na 20:50 hod.

Přepravní opatření dopravce s podrobnými informacemi je přílohou této informace.